Ομαδική ασφαλιστική κάλυψη προσωπικού – νοσοκομειακή περίθαλψη – ασφάλεια ζωής και ανικανότητας