Ομαδική ασφαλιστική κάλυψη προσωπικού – νοσοκομειακή περίθαλψη – ασφάλεια ζωής και ανικανότητας

Συνάδελφοι σας παραθέτουμε τη σχετική εγκύκλιο της Alpha Bank σχετικά με το Ομαδικό ασφαλιστήριο προσωπικού σε συνεργασία με την ΑΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε.

Εγκύκλιος αρ. 264 – 19.12.13