Συνεχίστε σταθερά να αγνοείτε τις επιστολές του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ για ορισμό αντιπροσώπων. Καμία ανάμιξη στις διαδικασίες της καταστροφικής διοίκησης του επικουρικού μας ταμείου!