Ανακοινώνεται ΑΜΕΣΑ το Πληρέστερο και Οικονομικότερο Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης μέσω του Συνεταιρισμού μας