Πρωτοφανής και αδιανόητη η άρνηση του κου Κολλάτου να εγγράψει στο Σύλλογο Συνταξιούχων τους συνταξιοδοτηθέντες συναδέλφους που θεωρεί συνδικαλιστικούς του αντιπάλους!