Άξιοι και… ανάξιοι. Τιμώντας τη μνήμη των “ανάξιων”! – Της συναδέλφου Χρηστίνας Σωτήρχου