ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ προς τους συναδέλφους που παρατήρησαν μικρές μειώσεις ή αυξήσεις στη σύνταξή τους