ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Ενέργειες του συλλόγου μας για την άμεση και απρόσκοπτη καταβολή του εφάπαξ – Επιστολή προς τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού για την κάλυψη των απαιτήσεων του ΤΑΥΤΕΚΩ