ΣΥΙΛΤΕ Νο 122. Προς τους συναδέλφους που αποχωρούν με εθελουσία