Προ των πυλών της αποκατάστασης του εφάπαξ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας γνωστοποιήσουμε ότι το θέμα της αποκατάστασης του εφάπαξ βρίσκεται στην τελική του φάση.

Όπως γνωρίζετε, με το νόμο υπ’ αριθμ. 4093/2012, μειώθηκε το εφάπαξ των ασφαλισμένων της Ιονικής κατά 41,17%. Επίσης με υπουργική απόφαση του κ. Βρούτση ορίστηκε νέα τεχνική βάση υπολογισμού του εφάπαξ με συντελεστή βιωσιμότητας, που στην πράξη οδηγεί σε ακόμα μεγαλύτερη μείωση. Σύμφωνα, λοιπόν, με τα νέα δεδομένα, το εφάπαξ, σε όποιο ποσό και αν υπολογιστεί τελικά, για όσους αποχωρήσουν εντός του 2014 και εφόσον η απόφαση συνταξιοδότησής τους εκδοθεί οπωσδήποτε μέχρι το τέλος του έτους, θα καταβληθεί μετά τον προσδιορισμό του συντελεστή βιωσιμότητας από το Υπουργείο που σύμφωνα με την υφιστάμενη υπουργική απόφαση θα ολοκληρωθεί το Μάρτιο του 2015 με την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί αναλογιστική μελέτη με βάση τα αποτελέσματα του κλάδου την 31/12/2014.

Είναι γνωστή σε όλους σας η προσπάθεια που καταβάλλει ο Σύλλογός μας όλα αυτά τα χρόνια ώστε να υποχρεώσει την Τράπεζα να τηρήσει τις δεσμεύσεις της ως προς την κάλυψη των ελλειμμάτων του κλάδου πρόνοιας του πρώην ΤΑΠΙΛΤ, μέχρι την αποχώρηση και του τελευταίου εργαζομένου της Ιονικής. Η δέσμευση αυτή έχει θεμελιωθεί απόλυτα με τη γνωμοδότηση της καθηγήτριας Νομικής στο Ασφαλιστικό Δίκαιο κας Πατρίνας Παπαρρηγοπούλου και της νομικής συνεργάτιδάς μας, εργατολόγου κας Παναγιώτας Πετρόγλου, την οποία αποδέχθηκε η διοίκηση του ΤΑΥΤΕΚΩ και διαπίστωσε ομόφωνα την εγγυητική ευθύνη της Τράπεζας για την κάλυψη των ελλειμμάτων του κλάδου πρόνοιας. Κατόπιν τούτου και έπειτα από πρόταση του Συλλόγου μας, εκπονήθηκε με δική μας δαπάνη αναλογιστική μελέτη βιωσιμότητας του κλάδου πρόνοιας που προσδιόρισε το αναλογιστικό έλλειμμα και η οποία πρόσφατα επικυρώθηκε από τη Διεύθυνση Αναλογιστικών Μελετών του Υπουργείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Επειδή, όμως, η Τράπεζα συνεχίζει να αδιαφορεί για την υλοποίηση των δεσμεύσεών της, καθώς δεν κάλυψε το θέμα αυτό ούτε με τη φετινή ΕΣΣΕ όπως είχε υποχρέωση να πράξει, παρά το γεγονός ότι πέρυσι με τη σύμβαση της 18/11/2013 εγγυήθηκε την απροβλημάτιστη καταβολή του εφάπαξ βοηθήματος για τους ασφαλισμένους της Πίστεως, το Δ.Σ. του Συλλόγου μας αποφάσισε να αναθέσει την υπόθεση σε Δικηγορική Εταιρεία που είναι απόλυτα εξειδικευμένη σε αυτά τα θέματα.

Η Δικηγορική αυτή εταιρεία θα αναλάβει την πρόσθετη τεκμηρίωση της εγγυητικής ευθύνης της Τράπεζας, αλλά και όλο το χειρισμό της υπόθεσης, με την κατάθεση υπομνημάτων προς τους συναρμόδιους φορείς, την εκκίνηση των ενδεδειγμένων νομικών ενεργειών αλλά και την άσκηση των αναγκαίων ενδίκων βοηθημάτων κατά της Τράπεζας και του ΤΑΥΤΕΚΩ. Επίσης, θα παρέξει τη νομική συνδρομή της στις συζητήσεις που θα ακολουθήσουν προκειμένου να επιτευχθεί η εκπλήρωση της εν λόγω υποχρέωσης της Τράπεζας.

Για την προετοιμασία και την έναρξη των νομικών ενεργειών απαιτείται η προκαταβολή ενός σημαντικού ποσού το οποίο αναλαμβάνει να καταβάλει εξ ιδίων ο Σύλλογος. Ως αμοιβή της Δικηγορικής Εταιρείας εκ του αποτελέσματος προέκυψε, μετά από διαπραγματεύσεις, το ποσοστό 6% επί του ποσού του οφέλους που αναλογεί σε κάθε συμμετέχοντα εργαζόμενο της πρώην Ιονικής και θα καταβληθεί με την ολοκλήρωση, με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή, δικαστικά ή εξωδικαστικά , εκ μέρους της Τράπεζας της ως άνω εγγυητικής ευθύνης της.

Σε περίπτωση μη τελεσφόρησης της υπόθεσης η δικηγορική εταιρεία δε θα δικαιούται αμοιβής.

Απαραίτητη προϋπόθεση, όμως, για να προχωρήσει η συγκεκριμένη διαδικασία είναι η σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού-εργολαβικού δίκης από όλους ανεξαιρέτως του συναδέλφους της Ιονικής. Για το σκοπό αυτό σας διαβιβάζουμε το έντυπο-κείμενο του εν λόγω συμφωνητικού που πρέπει να συμπληρώσετε, υπογράψετε και αποστείλετε στο Σύλλογο. Σας παρακαλούμε για την ΑΜΕΣΗ αποστολή του στα γραφεία του Συλλόγου μας (Ευπόλιδος 8, Αθήνα 105 51), προκειμένου να τα παραδώσουμε στην Εταιρεία, ώστε να υπάρξει άμεση έναρξη των απαραίτητων ενεργειών για την επίτευξη του στόχου μας.

Είμαστε βέβαιοι ότι με τη στρατηγική που επιλέξαμε και σας προτείνουμε, θα δικαιωθούμε και θα λάβουν ακέραιο το εφάπαξ όλοι οι ασφαλισμένοι της Ιονικής, όπως ορίζεται από τις διατάξεις του καταστατικού του ΤΑΠΙΛΤ.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Υ.Γ. Συνάδελφε, το συμφωνητικό αυτό έχει αυστηρά προσωπικό χαρακτήρα. Σε διαβεβαιώνουμε ότι θα υπάρξει απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείρισή του από το Σύλλογό μας και θα παραδοθεί μόνο στη δικηγορική εταιρεία και για το σκοπό που υπογράφεται.

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ