ΘΡΙΑMBΕΥΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ των ενεργειών της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ όσον αφορά τον προσδιορισμό του ποσοστού του εφάπαξ βοηθήματος!