Διακοπή εργασίας στην τράπεζα

Συνάδελφοι σας παραθέτουμε ανακοίνωση του τμήματος Μητρώου του ΤΑΥΤΕΚΩ σε περίπτωση προσωρινής ή οριστικής διακοπής εργασίας στην Τράπεζα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ