Το σερί των μοναδικών εμπειριών συνεχίστηκε και στις τελευταίες ημέρες της εκδρομής της Ιονικής σε Ισπανία-Γαλλία-Ιταλία (φωτογραφίες)