Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος : Σαράντος Φιλιππόπουλος

Α’ Αντιπρόεδρος : Νικόλαος Αλεξόπουλος

Β’ Αντιπρόεδρος : Βασίλειος Ανανιάδης

Γεν. Γραμματέας :  Παναγιώτης Χαλικιάς

Αναπληρωτής Γεν.Γραμματέας : Δημήτριος Γιακωβάκης

Ταμίας : Γεώργιος Παπανδρέου 

Έφορος Πολιτιστικών : Ιωάννης Σοφιανόπουλος

Μέλος : Αντιόπη Μάγγου

Μέλος : Αριστείδης Γεωργίου