ΣΥΙΛΤΕ Νο 98. Η κατάθεση των θέσεων μας για τη νέα επιχειρησιακή σύμβαση εργασίας


Στη συνάντηση του συλλόγου μας με την εκπρόσωπο της τράπεζας τέθηκαν στο τραπέζι της συζήτησης όλα τα θέματα που απασχολούν τους συναδέλφους

 

Τη Δευτέρα 5/5/14 πραγματοποιήθηκε η συνάντηση των εκπροσώπων του συλλόγου μας με τη Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού κ. Κονιδάρη και τους συνεργάτες της στα πλαίσια της διαβούλευσης για την επιχειρησιακή σύμβαση του 2014. Το σύλλογό μας εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος συνάδελφος Σ. Φιλιππόπουλος και ο Γενικός Γραμματέας, συνάδελφος Θ. Γεωργίου. Οι θέσεις που παρουσιάστηκαν σε αυτήν τη συνάντηση σας έχουν γνωστοποιηθεί πλήρως σε προηγούμενη ανακοίνωσή μας (ανακοίνωση νο 95/ 29.4.14).

Θα θέλαμε, όμως, να σας ενημερώσουμε λεπτομερέστερα για την εξέλιξη της συνάντησης αυτής. Ο σύλλογός μας, έχοντας στην κορυφή της ατζέντας του το θέμα της εγγυητικής ευθύνης της τράπεζας για την αποκατάσταση του εφάπαξ, το ανέδειξε πρώτο, προτείνοντας στη διοίκηση την από κοινού διευθέτησή του μέσω της διαδικασίας της επιχειρησιακής σύμβασης, όπως άλλωστε έγινε αντίστοιχα με το εφάπαξ των συναδέλφων που προέρχονται από την Πίστεως στην περυσινή επιχειρησιακή σύμβαση. Η απάντηση της κας Κονιδάρη ήταν ότι τα ζητήματα ασφαλιστικού ενδιαφέροντος δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στη σύμβαση και διευκρίνισε ότι δεν έχει εξουσιοδότηση να συζητήσει για το συγκεκριμένο θέμα. Προσφέρθηκε, όμως, να μεταφέρει την άποψή μας στη διοίκηση. Εμείς τονίσαμε ότι, εφόσον υπάρχει πρόθεση από την πλευρά της τράπεζας να εξεταστεί το ζήτημα από κοινού, θα πρέπει αυτό να γίνει αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της σύμβασης, καθώς ο σύλλογός μας είναι έτοιμος με εναλλακτικές προτάσεις που βασίζονται σε μελέτες να προτείνει λύσεις ώστε να υλοποιηθεί αυτή η δέσμευση της τράπεζας.

Για το θέμα του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου της ΑΧΑ η θέση της τράπεζας είναι ότι δεν μπορεί να ισχύσει για τους μετά την 1.1.2014 συνταξιοδοτούμενους λόγω του ήδη πολύ υψηλού κόστους που καταβάλλει για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Συζητήθηκε επίσης η προοπτική της άμεσης, με την αποχώρηση, καταβολής της αποζημίωσης του ν. 3198/1955 (πρώην ν. 2112/1920) μετά την αποχώρηση, για την οποία, όπως μας πληροφόρησε η κ. Κονιδάρη, η τράπεζα προτίθεται να την καταβάλλει όπως ορίζει ο Νόμος, χωρίς, όμως, να δεσμευτεί για την άμεση εφαρμογή της.

Για τα θέματα της ισχύος των όρων χορηγήσεων των στεγαστικών δανείων του προσωπικού, αλλά και των δανείων των 3 ή 5 μισθών και για τους συνταξιούχους συναδέλφους μας, η κ. Κονιδάρη δήλωσε ότι θα εξετάσει κατά πόσο είναι εφικτό να υλοποιηθούν, δεδομένου ότι υφίστανται προβλήματα εισπραξιμότητάς τους, επειδή δε μισθοδοτούνται από την τράπεζα, ενώ για το θέμα της μείωσης της προσαύξησης του προεξοφλούμενου εφάπαξ, η οποία για εμάς είναι 0,75 μισθοί για κάθε έτος, ενώ για τους προερχόμενους από την Πίστεως είναι 0,5 μισθοί για κάθε έτος, ανέφερε ότι το αίτημά μας είναι εύλογο και δίκαιο και υπάρχει θετική διάθεση για να δοθεί άμεσα λύση.

Αναφορικά με την τροποποίηση του Οργανισμού, η κ. Κονιδάρη ζήτησε τις προτάσεις μας για τις σημαντικές τροποποιήσεις που επιχειρεί να προωθήσει η τράπεζα ως κεντρική επιλογή της. Οι εκπρόσωποί μας ήταν σαφείς ότι τα θέματα του οργανισμού άπτονται σοβαρής επεξεργασίας και διαβούλευσης και σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθούν στο αμέσως επόμενο διάστημα μέχρι την υπογραφή της σύμβασης.

Για την αποκατάσταση των μισθολογικών μειώσεων ανέφερε ότι η τράπεζα επανεξετάζει το θέμα της επαναφοράς ορισμένων εκ των περικοπέντων επιδομάτων. Στο σημείο αυτό θίξαμε και το χρονίζον, πλέον, θέμα της καθυστέρησης των προαγωγών, το οποίο δεν άπτεται, βέβαια, άμεσα της επιχειρησιακής σύμβασης, αλλά θεωρήσαμε ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή για να το αναδείξουμε. Η κ. Κονιδάρη μας ενημέρωσε πως είναι στις προθέσεις της τράπεζας η διενέργεια των προαγωγών, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της επιχειρησιακής σύμβασης, αφού στην Alpha Bank εκκρεμούν ήδη από το 2011, ενώ στην Εμπορική από το 2009.

Τέλος, κοινή ήταν η διαπίστωση ότι η διαδικασία της εθελουσίας εξόδου έχει παγώσει εξ αιτίας της σημαντικής ασφαλιστικής εμπλοκής που υφίσταται με το ΕΤΑΤ στο οποίο είναι ασφαλισμένοι οι προερχόμενοι συνάδελφοι από την Πίστεως και την Εμπορική. Το πιο σημαντικό, όμως, συμπέρασμα που προέκυψε από τη συνάντησή μας και θέλουμε να σας το μεταφέρουμε συνάδελφοι είναι ότι σε αυτήν τη φάση δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για απώλεια θέσεων εργασίας και οι οποιεσδήποτε διαρροές ή δημοσιεύματα περί του αντιθέτου εξυπηρετούν άλλους σκοπούς.

Ωστόσο, όπως γίνεται αντιληπτό, η φετινή επιχειρησιακή σύμβαση δεν πρέπει να μετατραπεί σε γόρδιο δεσμό και είναι σημαντικό να υπογραφεί εντός του μηνός, για να ανοίξουν τα υπόλοιπα φλέγοντα ζητήματα που βρίσκονται σε εκκρεμότητα και απαιτούν άμεσα διευκρινίσεις και λύσεις.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Ο Πρόεδρος                      Ο Γεν. Γραμματέας

Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ                        Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial