ΣΥΙΛΤΕ Νο 77. Εκλογές Καταναλωτικού Συνεταιρισμού

Συνάδελφοι,

Ο Σύλλογός μας καλεί τα μέλη του να συμμετάσχουν ενεργά στις αρχαιρεσίες του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΣΥΝ.ΠΕ), οι οποίες διεξάγονται την Τρίτη, 14/5/2013 και ώρα 17.00 μμ στην αίθουσα
συγκεντρώσεων Εργαζομένων της Τράπεζας πρώην Αθηνών, Ευπόλιδος 12, 7ος όροφος, όπου θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση εκλογής του νέου Δ.Σ.
Ο Συνεταιρισμός μας, ο οποίος αδρανεί εδώ και μία δεκαετία λόγω των ανίκανων Διοικήσεών του, έχει σημαντικά περιουσιακά στοιχεία που κανείς δε γνωρίζει πόσα ακριβώς είναι και πού ευρίσκονται, ούτε καν η προσωρινή Διοίκησή του που ορίσθηκε από το Πρωτοδικείο για να διενεργήσει τις εκλογές.
Κατόπιν τούτου, επιβάλλεται η ενεργή συμμετοχή όλων μας ώστε να εκλεγεί Διοίκηση που θα ασχοληθεί πραγματικά με τη διαχείριση της περιουσίας του και θα λάβει αποφάσεις για την πορεία του και όχι Διοίκηση “σφραγίδα”, όπως είχε μέχρι σήμερα.
Στα πλαίσια, λοιπόν, αυτά, ο Σύλλογός μας προτείνει την εκλογή καταξιωμένων και έμπειρων συναδέλφων που θα φέρουν σε πέρας το δύσκολο αυτό έργο και γι’ αυτό προτείνει την εκλογή των παρακάτω συναδέλφων:

• Για το Διοικητικό Συμβούλιο:

 Αλεξόπουλο Νικόλαο
 Αναστασοπούλου Φωτεινή
 Ευταξία Δημήτριο
 Ζαβακόπουλο Χρήστο
 Καραγιάννη Κωνσταντίνο

• Για το Εποπτικό Συμβούλιο:

 Κούρταλη Γιαννούλα
 Μπάφα Δημήτριο

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ                                  Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ