ΣΥΙΛΤΕ Νο 72. Θεσσαλονίκη. Ημερίδα ενημέρωσης για τα ασφαλιστικά και εργασιακά ζητήματα – Ταμείο Υγείας – ΤΑΠΙΛΤΑΤ