Πρόσκληση σε Εκλογοαπολογιστική και Καταστατική Γενική Συνέλευση της Ιονικής Ενότητας την Πέμπτη 21/4 και ώρα 17:30 μ.μ. στην αίθουσα του συλλόγου της Εμπορικής Τράπεζας (Ευπόλιδος 12, 8ος όροφος)


Κατόπιν των πρόσφατων έκτακτων εξελίξεων που οδήγησαν στην αναβολή της προγραμματισμένης για τις 09/04 Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.), το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων και Συνταξιούχων “Ιονική Ενότητα” συνήλθε την Πέμπτη 07/04 και αποφάσισε τη σύγκληση εκ νέου Γ.Σ. για τη διενέργεια αρχαιρεσιών και την τροποποίηση του καταστατικού του συλλόγου. H πρώτη Γ.Σ. θα συγκληθεί το Σάββατο 16/4 και ώρα 17:30 μ.μ. στα γραφεία του συλλόγου μας, Ευπόλιδος 8, 7ος όροφος, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  • Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός ετών 2014 και 2015, έκθεση ελεγκτικής επιτροπής και προϋπολογισμός επόμενου έτους. Λήψη απόφασης για την έγκρισή τους.

  • Αρχαιρεσίες για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου. Απόφαση για τον καθορισμό του τόπου, του χρόνου και των λοιπών διαδικαστικών θεμάτων της διεξαγωγής τους.

  • Τροποποίηση όλων των διατάξεων του καταστατικού του συλλόγου, αναδιάταξη, αναδιάρθρωση και επαναδιατύπωση αυτού. Ενημέρωση και λήψη απόφασης για τη διεξαγωγή πανελλαδικής ψηφοφορίας προκειμένου να εγκριθεί η τροποποίηση του καταστατικού και για τον καθορισμό της διαδικασίας διεξαγωγής της πανελλαδικής ψηφοφορίας.

  • Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής που θα έχει την ευθύνη για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών και τη διεξαγωγή της πανελλαδικής καταστατικής ψηφοφορίας.

  • Λήψη απόφασης για την ανάθεση στον ανάδοχο του έργου εκπόνησης αναλογιστικών μελετών βιωσιμότητας του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ και υπαγωγής (μερικής ή ολικής) στο ΕΤΕΑΜ/ΕΤΕΑ.

  • Λοιπά θέματα.

Αν δεν υπάρξει απαρτία, θα συγκληθεί δεύτερη Γ.Σ. την Τετάρτη 20/4 και ώρα 17:30 μ.μ., επίσης στα γραφεία του συλλόγου μας.

Αν δεν υπάρξει απαρτία και στη δεύτερη Γ.Σ., θα συγκληθεί νέα Γενική Συνέλευση, η οποία θα είναι οριστική και θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21/4 και ώρα 17:30 μ.μ. στην αίθουσα του συλλόγου της Εμπορικής Τράπεζας Ευπόλιδος 12, 8ος όροφος.

Συνάδελφοι,

Η αποχώρηση 639 συναδέλφων της Ιονικής με την τελευταία εθελούσια έξοδο του 2014 έχει καταστήσει αναγκαία τη διενέργεια αρχαιρεσιών, καθώς πλέον κανένας εργαζόμενος δεν συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο που αποφάσισε την προκήρυξη αρχαιρεσιών για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Ως την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας και την ανάδειξη του νέου Δ.Σ., το σημερινό Δ.Σ. θα συνεχίσει να ασκεί κανονικά όλα τα καθήκοντά του.

Το σχέδιο τροποποίησης του καταστατικού έχει επιμεληθεί η έγκριτη νομική σύμβουλος του συλλόγου μας κα Αγγελική Καίσαρη σε συνεργασία με το Δ.Σ., αλλά και με εκπροσώπους όλων των παρατάξεων που συνενώνονται στο σύλλογό μας.

Η αξιοποίηση της έως σήμερα εμπειρίας μας από τη λειτουργία του συλλόγου ανέδειξε τα σημεία εκείνα του καταστατικού μας που θα πρέπει να τροποποιηθούν προκειμένου να επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότερη λειτουργία του συλλόγου. Επιπλέον, έχουν προβλεφθεί όλες οι απαιτούμενες διατάξεις που καθιστούν απόλυτα εφικτή τη συγχώνευση της Ιονικής Ενότητας με το Σύλλογο Συνταξιούχων Ιονικής – Λαϊκής Τράπεζας.

Η επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση του συλλόγου με τη διεξαγωγή πανελλαδικής ψηφοφορίας για την έγκριση της τροποποίησης του καταστατικού, θα της παράσχει ισχυρό έρεισμα ώστε να υλοποιήσει το αμέσως επόμενο διάστημα τη διαδικασία συγχώνευσης των συλλόγων.

Καλούμε όλα τα μέλη της Ιονικής Ενότητας να συμμετάσχουν στην κορυφαία αυτή διαδικασία του συλλόγου μας ώστε εν συνεχεία απερίσπαστα και με ένα σύγχρονο καταστατικό να προχωρήσουμε στο πανιονικό αίτημα συγχώνευσης των συλλόγων.

Σ.σ. Το κείμενο με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του καταστατικού σας αποστέλλεται, καθώς επίσης θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του συλλόγου μας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ                     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΙΟΣ

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial