ΣΥΙΛΤΕ No 91. Το πρώτο μεγάλο βήμα για την αποκατάσταση του εφάπαξ

Καθοριστικής σημασίας η απόφαση του Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕΚΩ

Συνάδελφοι,

Η αντίστροφη μέτρηση για τη δικαίωσή μας στην υπόθεση του εφάπαξ έχει πλέον ξεκινήσει, καθώς οι μεθοδικές προσπάθειες του συλλόγου μας αρχίζουν να αποφέρουν τους πρώτους καρπούς. Το πρώτο, και σημαντικότερο, βήμα για την αποκατάσταση του εφάπαξ έγινε μετά από την ομόφωνη απόφαση που έλαβε το Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕΚΩ,στη συνεδρίασή του της 4/12/2013, και με τη σύμφωνη γνώμη της κυβερνητικής επιτρόπου, με την οποία  αναγνωρίζεται  πλήρως η εγγυητική ευθύνη της Τράπεζας για κάλυψη των ελλειμμάτων του κλάδου πρόνοιας του ΤΑΠΙΛΤ αλλά και η ευθύνη της,  για καταβολή του εφάπαξ και στον τελευταίο, οταν αποχωρήσει, υπάλληλο της Ιονικής, υιοθετώντας έτσι , πλήρως τη γνωμοδότηση των επιστημονικών συνεργατών του συλλόγου μας, κ. Πατρίνας Παπαρρηγοπούλου και κ. Ντέτας Πετρόγλου.                                                      

Εδώ θα πρέπει να ευχαριστήσουμε θερμά  το μέλος, και εκπρόσωπο των εργαζομένων στο Δ.Σ του ΤΑΥΤΕΚΩ, γραμματέα εργασιακών σχέσεων της ΟΤΟΕ,  συνάδελφο  Σωτήρη Σαξώνη, για τη καθοριστική του συμβολή  και για την ουσιαστική και αμέριστη στήριξη των προσπαθειών μας. Υπενθυμίζουμε ότι την ευθύνη της, για την κάλυψη των ελλειμμάτων του κλάδου πρόνοιας του ΤΑΠΙΛΤ μέχρι να ικανοποιηθεί και ο τελευταίος ασφαλισμένος και δικαιούχος εφάπαξ παροχής κατά τους όρους του καταστατικού του ΤΑΠΙΛΤ, την είχε αποδεχθεί η Τράπεζα, τόσο με την από 6-5-2003 επιστολή της που, δια του Υπουργού Εργασίας, απευθυνόταν προς το ΤΑΠΙΛΤ, και η οποία έγινε αποδεκτή από αυτό, όσο και έμπρακτα, εμφανίζοντας την ως  υποχρέωσή της  έναντι του ΤΑΠΙΛΤ, στις οικονομικές καταστάσεις της των χρήσεων 2004 έως και 2007.

Συνάδελφοι,

Όπως μέχρι σήμερα διαχειριζόμαστε με  υπευθυνότητα, σοβαρότητα και μεθοδικότητα όλα τα θέματα μας, ,έτσι και στην συνέχεια  θα πορευτούμε στην ίδια ρότα, γιατί πιστεύουμε στο δίκαιο του αιτήματός μας, αλλά και στην υποχρέωση της Τράπεζας  για ισότιμη  μεταχείριση όλων των εργαζομένων σε αυτήν.Γι αυτό πιστεύουμε πλέον ακράδαντα ότι πολύ σύντομα, μιας και έχουν  πλέον δρομολογηθεί οι εξελίξεις , οι προσπάθειές μας  θα δικαιώσουν τους 2.000 και πλέον εργαζόμενους –  συναδέλφους μας της πρώην Ιονικής.

Απαιτούμε την άμεση καταβολή των καταλογισθεισών εισφορών παρελθόντων ετών

Παράλληλα, σας υπενθυμίζουμε ότι εκκρεμεί  η απόδοση, από την Τράπεζα, των καταλογισθεισών εισφορών παρελθόντων ετών, που αποτελούν το συμπληρωματικό και  εξίσου σημαντικό στοιχείο, και που σε συνδυασμό  με την ανάληψη της εγγυητικής ευθύνης,από την Τράπεζα, ουσιαστικά  δίνουν τη λύση στο εφάπαξ, για όλους τους προερχόμενους από την Ιονική.

Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς,

Ο Πρόεδρος                                                                                        Ο Γεν. Γραμματέας

Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ                                                                                 Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ