ΣΥΙΛΤΕ No 88. Συστράτευση για τη διάσωση της ασφάλισης μας