Πυρπολικό και μπαρούτι, μία… εκρηκτική φιλία! – Της συναδέλφου Χρηστίνας Σωτήρχου