ΣΥΙΛΤΕ Νο 44. Μετά την κλαδική Σ.Σ.Ε. της ΟΤΟΕ σειρά έχει η Ε.Σ.Σ.Ε. της Alpha Bank