Χαρούμενα Μαντάτα – Ο συνάδελφός μας Χρήστος Λύρας απέκτησε διάδοχο!