ΣΥΙΛΤΕ Νο 26. Συμβαίνουν αδικίες στην Alpha Bank;

Αδιαφανής, αναξιοκρατικός και άνισος ο τρόπος καταβολής της έκτακτης χρηματικής αμοιβής για την περίοδο της τραπεζικής αργίας

Συνάδελφοι,
Από τις πρώτες κιόλας ημέρες της επιβολής της τραπεζικής αργίας, η συντριπτική πλειονότητα των συναδέλφων μας άσκησαν με υπευθυνότητα και ανθρωπιά τα καθήκοντά τους στο ακέραιο, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξυπηρέτηση του συναλλασσόμενου κοινού εν μέσω της μεγαλύτερης κρίσης που έχει βιώσει το σύγχρονο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

Έχει πλέον καταστεί σαφές ότι οι συνάδελφοι ανταπεξήλθαν με μεγάλη επιτυχία στις πρωτόγνωρες προκλήσεις που τους παρουσιάστηκαν και υπό τις πλέον αντίξοες συνθήκες κράτησαν σε υψηλότατο επίπεδο την αξιοπιστία και το κύρος της τράπεζας χάρη στον επαγγελματισμό και την υποδειγματική στάση που επέδειξαν.

Στα πλαίσια της επιβεβλημένης οικοδόμησης σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ της τράπεζας και των εργαζομένων, θεωρήσαμε ότι η ηθική και υλική επιβράβευση όλων αυτών που υπερέβαλαν εαυτούς και κράτησαν την τράπεζα όρθια καθόλη τη διάρκεια αυτής της κρίσιμης περιόδου θα αποτελούσε το ελάχιστο δείγμα αναγνώρισης από την πλευρά της διοίκησης και θα ήταν δίκαιη η παροχή επιπρόσθετης χρηματικής αμοιβής στα μέτρα του εφικτού, γνωρίζοντας τις δυσκολίες που υφίστανται σε ενδεχόμενο τέτοιο εγχείρημα, με διαφανή, αξιοκρατικά και καθολικά κριτήρια.

Παρόλα αυτά, η τράπεζα, πιστή στην παλαιόθεν παράδοση της διακριτικής μεταχείρισης, επέλεξε η καταβολή της έκτακτης αποζημίωσης να γίνει με έναν απαράδεκτο τρόπο επιλεκτικών κανόνων ευνοϊκής αντιμετώπισης ορισμένων σε βάρος της μεγάλης πλειονότητας, που πλήττει σφοδρά την αρχή της ισότητας όλων των εργαζομένων και δημιουργεί αδικίες για πολλούς συναδέλφους.

Μετά από αυτές τις εξελίξεις, απαιτούμε να επανεξετασθούν τα κριτήρια της έκτακτης χρηματικής αποζημίωσης με διαφανή και αξιοκρατικό τρόπο, ώστε να ισχύσει καθολικά και ισότιμα για το σύνολο των εργαζομένων που κατέβαλαν υπερπροσπάθεια κατά την περίοδο της τραπεζικής αργίας και να δημιουργηθεί ένα αξιοκρατικό, αντικειμενικό και σταθερό σύστημα έκτακτων παροχών, που σε καμία περίπτωση βέβαια δε θα υποκαθιστούν τις πάγιες υποχρεώσεις του εργοδότη, ώστε να αποφευχθούν στο μέλλον παρόμοιες καταστάσεις που πλήττουν ανεπανόρθωτα τη σχέση εργαζομένων και τράπεζας.

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

    Ν. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ                               Γ. ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ