Προαγωγές – 2014 (II)

ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 2695/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίστηκε ότι ο συνάδελφός μας Μπάμπης έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Εντεταλμένου Διευθύνσεως από 1-1-2006. Του επιδικάστηκαν μισθολογικές διαφορές και επιπλέον αυτών, τους νόμιμους τόκους μέχρι πλήρους εξοφλήσεως, για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης 2.000€ και το ποσό των 450€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Αρμάος Μάριος.
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
Mε την υπ’ αριθμ. 2661/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι ο συνάδελφός μας Θεμιστοκλής έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Β΄ από 1-1-2005, του επιδικάσθηκαν ως μισθολογικές διαφορές το ποσό των 3.993,79€ και επιπλέον αυτών τους νόμιμους τόκους μέχρι την πλήρη εξόφληση, καθώς και το ποσό των 1.000€ ως χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη και το ποσό των 800€ ως δικαστική δαπάνη πρώτου και δεύτερου βαθμού δικαιοδοσίας.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Ευστάθιος Γραμμένος.

ΤΟΥΡΒΑ ΕΥΤΥΧΙΑ
Με την υπ’ αριθμ. 1423/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφος Ευτυχία έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από 1.1.2006, της επιδικάσθηκαν μισθολογικές διαφορές 6.895,01 € και χρηματική ικανοποίηση της ηθικής της βλάβης 3.000€ με το νόμιμο τόκο και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη 300€.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Με την υπ’ αρ. 3006/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίστηκε ότι ο συνάδελφος μας Μιχαήλ έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Υποδιευθυντή από 1-1-2006. Του επιδικάσθηκαν μισθολογικές διαφορές 39.279,39€, το ποσό των 3.000€ ως χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστη και επιπλέον αυτών οι νόμιμοι τόκοι μέχρι την πλήρη εξόφληση από την κοινοποίηση της αγωγής, καθώς και το ποσό των 500€ ως δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Ευστάθιος Γραμμένος.
ΛΑΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Με την υπ’ αριθμ. 1623/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφος Αικατερίνη έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από 1.1.2006, της επιδικάσθηκαν μισθολογικές διαφορές 6.718,96 € και χρηματική ικανοποίηση της ηθικής της βλάβης 3.000 € με το νόμιμο τόκο και καταδικάσθηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη 600€.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΚΟΥΒΕΡΗ ΜΑΡΙΑ
Με την υπ’ αρ. 70/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών αναγνωρίστηκε ότι η συνάδελφός μας Μαρία έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Α’ από 1-1-2014. Της επιδικάσθηκαν μισθολογικές, το ποσό των 1.000€ ως χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστη και επιπλέον αυτών οι νόμιμοι τόκοι μέχρι την πλήρη εξόφληση από την κοινοποίηση της αγωγής, καθώς και το ποσό των 1.000€ ως δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρονιάδης.

ΜΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Με την υπ’ αρ. 5543/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών αναγνωρίστηκε ότι η συνάδελφός μας Μαρία έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Α’ από 1-1-2005. Της επιδικάσθηκαν μισθολογικές διαφορές 7.715,86€, το ποσό των 100€ ως χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστη και επιπλέον αυτών οι νόμιμοι τόκοι μέχρι την πλήρη εξόφληση από την κοινοποίηση της αγωγής, καθώς και το ποσό των 700€ ως δικαστική δαπάνη και των δύο βαθμών δικαιοδοσίας.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Ευστάθιος Γραμμένος.

ΛΥΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Με την υπ’ αρ. 5457/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών αναγνωρίστηκε ότι ο συνάδελφός μας Γεώργιος έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Α’ από 1-1-2006. Του επιδικάσθηκαν μισθολογικές διαφορές 4.645,43 €, το ποσό των 500 € ως χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστη και επιπλέον αυτών οι νόμιμοι τόκοι μέχρι την πλήρη εξόφληση από την κοινοποίηση της αγωγής, καθώς και το ποσό των 600€ ως δικαστική δαπάνη του δεύτερου βαθμού δικαιοδοσίας.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Ευστάθιος Γραμμένος.
ΣΙΑΦΑΚΑ ΜΑΛΑΜΑΤΗ
Με την υπ΄ αριθμ. 5368/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ότι η συνάδελφος Μαλαματή έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από 1.1.2003 και ότι της οφείλονται οι προκύπτουσες μισθολογικές διαφορές καθώς και για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής της βλάβης το ποσό των 5.000 Ευρώ νομιμοτόκως.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΦΙΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Με την υπ’ αρ. 6448/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών αναγνωρίστηκε ότι ο συνάδελφός μας Μιχαήλ που προέρχεται από την πρώην τράπεζα Πίστεως έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Β΄ από 1-1-2005, του επιδικάστηκαν μισθολογικές διαφορές 3.718,79€, χρηματική ικανοποίηση της ηθικής του βλάβης που υπέστη 1.500€ και επιπλέον αυτών οι νόμιμοι τόκοι μέχρι την πλήρη εξόφληση και καταδικάστηκε η Τράπεζα στη δικαστική δαπάνη δεύτερου βαθμού δικαιοδοσίας ύψους 300€.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Ευστάθιος Γραμμένος.

ΣΚΟΡΔΟΜΠΕΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ
Με την υπ’ αρ. 3319/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίστηκε ότι η συνάδελφός μας Ασπασία έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Τμηματάρχη Β΄ από 1-1-2005, της επιδικάστηκαν μισθολογικές διαφορές 3.418,78€, χρηματική ικανοποίηση της ηθικής της βλάβης που υπέστη 1.500€ και επιπλέον αυτών οι νόμιμοι τόκοι μέχρι την πλήρη εξόφληση και καταδικάστηκε η Τράπεζα στη δικαστική της δαπάνη ύψους 300€. Η ως άνω απόφαση κηρύχθηκε προσωρινώς εκτελεστή για το ποσό των 2.000€.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Ευστάθιος Γραμμένος.

ΜΑΥΡΟΣ ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ
Με την υπ’ αρ. 2961/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίστηκε ότι ο συνάδελφός μας Κορνήλιος έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Εντεταλμένου Διευθύνσεως από 1-1-2004. Του επιδικάσθηκαν μισθολογικές, το ποσό των 3000 € εντόκως ως χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστη και επιπλέον αυτών οι νόμιμοι τόκοι μέχρι την πλήρη εξόφληση από την κοινοποίηση της αγωγής, καθώς και το ποσό των 450€ ως δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρονιάδης.

ΒΕΛΛΗ – ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ ΕΛΕΝΗ
Με την υπ’ αρ. 294/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών αναγνωρίστηκε ότι η συνάδελφός μας Ελένη έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Υποδιευθυντή από 1-1-2004. Της επιδικάσθηκαν μισθολογικές, το ποσό των 10.000€ ως χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστη και επιπλέον αυτών οι νόμιμοι τόκοι μέχρι την πλήρη εξόφληση από την κοινοποίηση της αγωγής, καθώς και το ποσό των 1.200€ ως δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρονιάδης.

ΓΚΛΑΒΟΠΟΥΛΟΥ- ΚΡΙΚΕΛΛΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ
Με την υπ’ αρ. 3004/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίστηκε ότι η συνάδελφός μας Ξανθίππη έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Υποδιευθυντή από 1-1-2009. Της επιδικάσθηκαν μισθολογικές διαφορές 13.104,47 €, το ποσό των 3.000€ εντόκως ως χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστη και επιπλέον αυτών οι νόμιμοι τόκοι μέχρι την πλήρη εξόφληση από την κοινοποίηση της αγωγής, καθώς και το ποσό των 500€ ως δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Ευστάθιος Γραμμένος.