Αμαρτίες κυβερνώντων παιδεύουσι το λαό – Άποψη του συνάδελφου Σαράντου Φιλιππόπουλου