Επιστολή στον Διοικητή του ΕΤΕΑ κο Αθανάσιο Καποτά