Ανάλυση του τρόπου υπολογισμού της επικουρικής σύνταξης σύμφωνα με το νέο καταστατικό