Διευκρίνιση για τους συναδέλφους συνταξιούχους με αγροτική απασχόληση – Όλοι, ανεξαιρέτως, οι συνταξιούχοι συνάδελφοι που συνεχίζουν να απασχολούνται, οφείλουν να το δηλώσουν στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Όπως σας έχουμε ενημερώσει αναλυτικά με παλαιότερο δημοσίευμά μας (βλ. εδώ) θεσπίστηκε νέο πλαίσιο για την απασχόληση των συνταξιούχων εξ ιδίου δικαιώματος.

Σύμφωνα με αυτό, ΟΛΟΙ οι συνταξιούχοι που συνεχίζουν να εργάζονται είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν την απασχόλησή τους στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα (βλ. εδώ) του ΕΦΚΑ, σε διαφορετική περίπτωση θα τους επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με 12 μηνιαίες κύριες συντάξεις (και επικουρικές για άλλους κλάδους, αλλά αυτό δεν αφορά συγκεκριμένα τους συνταξιούχους συναδέλφους της Ιονικής).

Συγκεκριμένα, μετά τη δήλωση της απασχόλησης, αναλόγως θα γίνεται η καταβολή στον e-ΕΦΚΑ:

· ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ: ο ανωτέρω πόρος θα ανέρχεται στο 10% επί του ακαθάριστου μισθού. Η επιβολή του θα γίνεται με την ΑΠΔ, κατά τον ίδιο τρόπο που επιβάλλεται και η εισφορά ανταποδοτικού χαρακτήρα, ενώ θα βαραίνει αποκλειστικά τον εργαζόμενο.

· ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ: ο αντίστοιχος πόρος θα ανέρχεται σε επιπλέον 50% επί της επιλεγείσας ασφαλιστικής κλάσης.

· ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ: Συνταξιούχοι αναπηρίας εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής πόρου. Οι συντάξεις αναπηρίας θα καταβάλλονται ανεξάρτητα του ύψους του εισοδήματος/αποδοχών και της περιστασιακής ή μη μόνιμης εργασίας υποχρεωτικώς υπακτέας στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ.

· Στις εξαιρέσεις από κάθε κράτηση περιλαμβάνονται οι αγρότες συνταξιούχοι του ΟΓΑ που συνεχίζουν την αγροτική δραστηριότητα, οι συνταξιούχοι άλλων Ταμείων που ασκούν αγροτική δραστηριότητα από την οποία αποκτούν ετήσιο εισόδημα έως 10.000 ευρώ, οι πολύτεκνοι και οι συνταξιούχοι ειδικών κατηγοριών (λογοτέχνες κ.ά.).

Συγκεκριμένα, για όσους συνταξιούχους συνεχίζουν να απασχολούνται με αγροτική δραστηριότητα, υπήρχαν ορισμένες απορίες, ιδιαίτερα για τους αγρότες ειδικού καθεστώτος που δεν καταβάλλουν ασφαλιστική εισφορά λόγω χαμηλού (έως 10.000 ευρώ) εισοδήματος.

Μετά από σχετική διευκρίνιση που έγινε από το Υπουργείο, κατέστη σαφές ότι πρέπει όλοι, ανεξαιρέτως, οι συνταξιούχοι που έχουν αγροτική απασχόληση να το δηλώσουν στην ως άνω ειδική, ηλεκτρονική πλατφόρμα και εφόσον το εισόδημά τους είναι έως 10.000 ευρώ δε θα χρειαστεί να πληρώσουν κάτι. Σε περίπτωση που υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ, θα πρέπει να πληρώσουν επιπλέον 50% από την επιλεγείσα ασφαλιστική τους κλάση.

Επειδή το πρόστιμο είναι πολύ μεγάλο (12 συντάξεις όπως προαναφέραμε), καλούμε όλους τους συναδέλφους συνταξιούχους που συνεχίζετε την απασχόλησή σας, να κάνετε άμεσα τη δήλωση αυτή.