Νέα επίθεση σε βάρος των ασφαλιστικών δικαιωμάτων και παροχών μας! Επίκειται η εφαρμογή του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών του ΕΦΚΑ που θα έχει ως συνέπεια μειώσεις στις παροχές σε χρήμα που λαμβάνουμε από συγκεκριμένα επιδόματα

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Ως «Παροχές σε Χρήμα» του ΕΦΚΑ νοούνται το επίδομα κυοφορίας και λοχείας, το επίδομα ασθενείας και ατυχήματος, τα έξοδα κηδείας, το επίδομα κατασκήνωσης, βρεφονηπιακού σταθμού, συμπαράστασης και φροντίδας κατ’ οίκον.

Αυτές οι παροχές διαφέρουν από Ταμείο σε Ταμείο και το δικό μας Ταμείο μας ΤΑΥΤΕΚΩ μάλιστα έχει μία από τις καλύτερες πολιτικές (υψηλών) παροχών στους ασφαλισμένους συναδέλφους μας.

Ωστόσο, δυστυχώς, αυτό πρόκειται να αλλάξει το επόμενο διάστημα, αφού στο Υπουργείο Εργασίας ήδη γίνονται διεργασίες προκειμένου να καταργηθούν αυτές οι διαφορές και να καταρτιστεί ένας Ενιαίος Κανονισμός Παροχών του ΕΦΚΑ.

Χαρακτηριστική είναι η διαφορά στα έξοδα κηδείας, όπου το ΙΚΑ π.χ. καταβάλλει μόλις 843 ευρώ, την ώρα που από το Ταμείο μας ΤΑΥΤΕΚΩ το ποσό που αποδίδεται στους δικαιοδόχους των αποθανόντων είναι αρκετά μεγαλύτερο, αφού φτάνει τα 2.900 ευρώ!

Και βέβαια, όσο και αν από τον ΕΦΚΑ προσπαθούν να παρουσιάσουν τον καταρτισμό Ενιαίου Κανονισμού Παροχών ως προσπάθεια εξίσωσης μεταξύ των ασφαλισμένων, η πραγματικότητα είναι ότι πρόκειται για μία ακόμα ευκαιρία να μειώσουν τις παροχές του Φορέα προς τους ασφαλισμένους, αφού είναι βέβαιο ότι μετά τη θέσπιση του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών «ο τελικός λογαριασμός» θα είναι σε βάρος των ασφαλισμένων…

Άλλωστε, συγκεκριμένα εμείς οι προερχόμενοι από την Ιονική καταβάλλαμε επί σειρά ετών στον κλάδο υγείας επιπλέον ποσοστό, ακριβώς για να έχουμε τη δυνατότητα να λαμβάνουμε αυτές τις αυξημένες παροχές σε χρήμα, οι οποία τώρα αυθαίρετα και άδικα θα καταργηθούν!

Εννοείται ότι αμέσως μόλις πληροφορηθήκαμε τις προθέσεις του Υπουργείου, ξεκινήσαμε άμεσα ενέργειες για να αποφευχθεί η κατακρεούργηση των παροχών μας, τις οποίες μάλιστα έχουμε πληρώσει με τις εισφορές μας!

Όταν υπάρξει ξανά κάποια εξέλιξη επί αυτού του θέματος ή εφαρμοστεί πλέον ο Ενιαίος Κανονισμός Παροχών – που είναι βέβαιο ότι για το Ταμείο μας θα σημάνει αυτόματα κάποιες μειώσεις σε όσα δικαιούνται οι ασφαλισμένοι συνάδελφοι – θα σας ενημερώσουμε αναλυτικά.

Παραμένετε συντονισμένοι στην ιστοσελίδα μας για να έχετε άμεση ενημέρωση για αυτό και οποιοδήποτε άλλο θέμα αφορά την Ιονική Οικογένεια.