Επιμνημόσυνη δέηση του αποβιώσαντος συναδέλφου Παναγιώτη Λαϊνά