Όσοι συνάδελφοι έχουν συμμετάσχει σε ομαδικές αγωγές με τον κ. Μπούρλο, θα πρέπει να απευθύνονται οι ίδιοι στο γραφείο του για ενημέρωση, καθόσον δεν ενημερώνει το Σύλλογο για τις ενέργειες και την εξέλιξη των υποθέσεων

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Όπως γνωρίζετε, μεγάλος αριθμός συναδέλφων μας προσέφυγε τα προηγούμενα χρόνια για να διεκδικήσει την επιστροφή των μνημονιακών περικοπών, των δώρων, των επιδομάτων αδείας, αλλά και της εισφοράς αλληλεγγύης. Οι διεκδικήσεις σε αυτό το πλαίσιο έγιναν κατά κύριο λόγο μέσω της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ με το δικηγορικό γραφείο του δρ. Παπακωνσταντίνου.

Αντίστοιχες διεκδικήσεις έγιναν από προηγούμενη διοίκηση του Συλλόγου Συνταξιούχων μέσω του δικηγορικού γραφείου του κ. Μπούρλου και, από όσο γνωρίζουμε, αφορούσαν τις μνημονιακές περικοπές, τα δώρα και τα επιδόματα αδείας.

Μέχρι τώρα η εξέλιξη των εν λόγω διεκδικήσεων αποτυπώνεται ως εξής:

· Το γραφείο του δρ. Παπακωνσταντίνου μας παρέχει αδιαλείπτως ενημέρωση από την πρώτη μέρα της κατάθεσης των αγωγών και του προσδιορισμού τους και την εξέλιξή τους μέχρι σήμερα, σε ποια ομαδική αγωγή έχει ενταχθεί κάθε συμμετέχοντας, ποιες ενέργειες γίνονται ή πρέπει να γίνουν κ.λπ., με ενημερωτικά σημειώματα, ηλεκτρονικά και με τέτοιο τρόπο που δίνει στο σύλλογο την πλήρη εικόνα της εξέλιξης των υποθέσεων ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να κρατάμε ενήμερους τους συμμετέχοντες συναδέλφους μας.

· Όσον αφορά τους συναδέλφους που προσέφυγαν μέσω του κ. Μπούρλου, δεν έχει καταστεί εφικτό να έχουμε πλήρη εικόνα και ενημέρωση για την εξέλιξη αυτών των υποθέσεων. Και αυτό γιατί ο κ. Μπούρλος δεν παρέχει αυτήν την ενημέρωση στο Σύλλογο, αλλά επιθυμεί να ενημερώνει κατ’ ευθείαν τους εντολείς του.

Συνεπώς, Όσοι συνάδελφοι έχουν συμμετάσχει σε ομαδικές αγωγές με τον κ. Μπούρλο, θα πρέπει να απευθύνονται οι ίδιοι στο γραφείο του για ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη των διεκδικήσεών τους.