ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ «ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Σας παραθέτουμε αυτούσια την Πρόσκληση Έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Συνταξιούχων:


Αθήνα, 17 Μαΐου 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ «ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»

 

Συναδέλφισσες-οι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας στη συνεδρίαση της Δευτέρας 15 Μαΐου 2023 αποφάσισε τη σύγκληση Έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό του Συλλόγου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα ταμειακώς εντάξει μέλη του Συλλόγου να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί με τα εξής θέματα :

1.    Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.

2.    Παρουσίαση της εισήγησης του ΔΣ για τη συγχώνευση της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ με το ΣΣΙΛΤΕ και συζήτηση.

3.    Παρουσίαση του σχεδίου της συμφωνίας συγχώνευσης και των οικονομικών καταστάσεων που περιλαμβάνονται σε αυτή.

4.    Παρουσίαση των προτεινόμενων τροποποιήσεων του καταστατικού του ΣΣΙΛΤΕ.

5.    Προκήρυξη Πανελλαδικής Μυστικής Ψηφοφορίας δι’ αλληλογραφίας όλων των μελών του Συλλόγου για την έγκριση της προτεινόμενης από το ΔΣ συγχώνευσης της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ με το ΣΣΙΛΤΕ, την έγκριση του προτεινόμενου από το ΔΣ σχεδίου συμφωνίας συγχώνευσης, την αποδοχή της μεταβίβασης με δωρεά ολόκληρης της περιουσίας και των αρχείων της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ προς το ΣΣΙΛΤΕ με διατήρηση του όρου κάλυψης στο διηνεκές των οικονομικών αναγκών του ΣΥΙΛΤΕ, την έγκριση της προσχώρησης – εγγραφής στο ΣΣΙΛΤΕ των μελών της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ και την έγκριση των τροποποιήσεων και του νέου κωδικοποιημένου καταστατικού του ΣΣΙΛΤΕ. Καθορισμός τόπου, χρόνου και λοιπών διαδικαστικών θεμάτων της ψηφοφορίας.

6.    Εκλογή Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια της πανελλαδικής ψηφοφορίας.

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 8 Ιουνίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ. στην Αίθουσα των γραφείων του Συλλόγου της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ, Ευπόλιδος 8, 7ος όροφος, πλατεία Κοτζιά.  

Για την απαρτία της Γενικής Συνέλευσης απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον ½ των μελών του Συλλόγου που κατοικούν στο Λεκανοπέδιο της Αττικής και είναι ταμειακώς εντάξει. Όπως προαναφέρθηκε, ως ώρα προσέλευσης ορίζεται η 18:00 μ.μ. ώστε – με βάση το Άρθρο 20 του Καταστατικού του Συλλόγου – αν δεν υπάρξει απαρτία κατά την ως άνω ώρα, η Γενική Συνέλευση να αρχίσει μετά την παρέλευση μίας ώρας, δηλαδή στις 19:00 μ.μ. , ανεξαρτήτως αριθμού – οικονομικά τακτοποιημένων – παρόντων μελών.

Συνάδελφοι συνταξιούχοι, προσδοκούμε στη μαζική παρουσία και συμμετοχή σας.  Όλοι μαζί ενωμένοι, μπορούμε να πετύχουμε ακόμα περισσότερα.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                             Ο Γενικός Γραμματέας

Σαράντος Φιλιππόπουλος                 Παναγιώτης Χαλικιάς