Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης – Εισήγηση για συγχώνευση με απορρόφηση και διάλυση του συλλόγου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΚΑΙ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ – ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Ευπόλιδος 8  –   ΑΘΗΝΑ 105 51     ΤΗΛ.:   210 3250692 – 3 – 4 ,     FAX :   210 3311278

www.ionikienotita.gr                                                                               e-mail : info@ionikienotita.gr         

 

Αθήνα, 17 Μαΐου 2023

 

Πρόσκληση

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης –

Εισήγηση για συγχώνευση με απορρόφηση και διάλυση του συλλόγου

 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας συνεδρίασε στις 15.5.2023 και αποφάσισε τη σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Οι προτεινόμενες ημερομηνίες για την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης είναι :

Α) Η πρώτη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης ορίζεται για την ημέρα Πέμπτη  01/06/2023 και ώρα 17:00 στην αίθουσα του Συλλόγου μας, Ευπόλιδος 8, 7ος όροφος, πλατεία Κοτζιά.

Β) Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία η δεύτερη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης ορίζεται για την Τρίτη 06/06/2023 και ώρα 17:00 στην αίθουσα του Συλλόγου μας, Ευπόλιδος 8, 7ος όροφος, πλατεία Κοτζιά. 

Γ) Αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία στις προαναφερόμενες Συνελεύσεις, θα πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε τρίτη Γενική Συνέλευση στις 08/06/2023 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 17:00 στην αίθουσα του Συλλόγου μας, Ευπόλιδος 8, 7ος όροφος, πλατεία Κοτζιά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα ταμειακώς εντάξει μέλη του Συλλόγου να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί με τα εξής θέματα :

1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.

2. Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός 2022-2023. Έκθεση ελεγκτικής επιτροπής. Λήψη απόφασης για την έγκρισή τους και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.

3. Παρουσίαση της εισήγησης του ΔΣ για τη συγχώνευση της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ με το ΣΣΙΛΤΕ και συζήτηση.

4. Παρουσίαση του σχεδίου της συμφωνίας συγχώνευσης και των οικονομικών καταστάσεων που περιλαμβάνονται σε αυτή.

5. Παρουσίαση της έκθεσης της ελεγκτικής επιτροπής για τη συγχώνευση.

6. Προκήρυξη Πανελλαδικής Μυστικής Ψηφοφορίας δι’ αλληλογραφίας όλων των μελών του Συλλόγου για την έγκριση της προτεινόμενης από το ΔΣ συγχώνευσης της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ με το ΣΣΙΛΤΕ, την έγκριση του προτεινόμενου από το ΔΣ σχεδίου συμφωνίας συγχώνευσης, την έγκριση της μεταβίβασης ολόκληρης της περιουσίας και των αρχείων της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ προς το ΣΣΙΛΤΕ, με διατήρηση του όρου κάλυψης στο διηνεκές των οικονομικών αναγκών του ΣΥΙΛΤΕ, την έγκριση της προσχώρησης στο ΣΣΙΛΤΕ των μελών της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ και τη διάλυση της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Καθορισμός τόπου, χρόνου και λοιπών διαδικαστικών θεμάτων της διεξαγωγής τους.

7. Προϋπολογισμός έτους 2023.

8. Ενημέρωση για τις εξελίξεις στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ.

Ο Σύλλογός μας καλεί τους συναδέλφους-μέλη του Συλλόγου μας να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση!

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

 

Ο Πρόεδρος                                      Ο Γεν. Γραμματέας

Σαράντος Φιλιππόπουλος                         Δημήτρης Γιακωβάκης