Προς εν ενεργεία, αποχωρήσαντες και εν δυνάμει συνταξιούχους: Πριν από κάθε ενέργεια που αφορά το ασφαλιστικό σας καθεστώς να επικοινωνείτε πάντοτε με τους Συλλόγους μας!

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Πιστεύουμε όλοι να έχετε αξιολογήσει τις υπηρεσίες που παρέχουμε μέσα από τους Συλλόγους μας για όλα τα ασφαλιστικά ζητήματα που αφορούν το χώρο μας. Οι έμπειροι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι, εξειδικευμένοι στα ασφαλιστικά δεδομένα του χώρου της Ιονικής, έχουν αποδείξει επανειλημμένα τις ικανότητές τους μέσα από σημαντικές επιτυχίες που ωφέλησαν όλους τους συναδέλφους, ενώ βέβαια βρίσκονται πάντα δίπλα στους συναδέλφους για τις προσωπικές τους υποθέσεις.

Θα θέλαμε σαν Σύλλογος να επιστήσουμε την προσοχή στους συναδέλφους που έχουν αποχωρήσει από την τράπεζα και δεν έχουν λάβει ακόμα τη σύνταξή τους για το πώς πρέπει να διαχειριστούν τη σημαντική αυτή υπόθεση.

Σας έχουμε τονίσει επανειλημμένα ότι δεν πρέπει να αποχωρείτε ποτέ (π.χ. σε περιπτώσεις που η τράπεζα εφαρμόζει συντεταγμένο ή άτυπο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου), χωρίς προηγουμένως να έχετε ερευνήσει διεξοδικά τα ασφαλιστικά σας δεδομένα και να έχετε ασχοληθεί εκτενώς με τις συνταξιοδοτικές σας προϋποθέσεις. Μην επηρεάζεστε ούτε από τυχόν πιέσεις της τράπεζας, αλλά ούτε και από συναδέλφους σας που αποχώρησαν, γιατί – το τονίζουμε – κάθε περίπτωση έχει διαφορετικά δεδομένα και χρήζει ιδιαίτερης αντιμετώπισης.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τις περιπτώσεις ορισμένων συνταξιούχων συναδέλφων μας που επιχείρησαν να διευθετήσουν τα συνταξιοδοτικά τους θέματα μέσω «εργατολόγων», με αποτέλεσμα, δυστυχώς, να βρεθούν προ ιδιαίτερα δυσάρεστων εκπλήξεων. Κι αυτό γιατί το ΤΑΠΙΛΤ είναι ένα ειδικό Ταμείο που εντάχθηκε στο ΙΚΑ (πλέον ΕΦΚΑ) με ειδικές διατάξεις τις οποίες δε γνωρίζουν οι περισσότεροι εργατολόγοι και συνεπώς οι ερμηνείες και οι συμβουλές που δίνουν όχι μόνο δεν εξυπηρετούν τους συναδέλφους, αλλά αντίθετα μπορεί να προκαλέσουν ζημία στα ασφαλιστικά τους δεδομένα!

Αυτήν την πραγματικότητα τη συνειδητοποίησαν αργά αρκετοί αποχωρήσαντες συνάδελφοί μας, οι οποίοι δεν συμβουλεύτηκαν τους ασφαλιστικούς μας συμβούλους και μετά από προτροπή εργατολόγων προχώρησαν στην επικόλληση έστω και ελαχίστων ενσήμων, γεγονός που αυτόματα τους ανέτρεψε τη δυνατότητα συνταξιοδότησής τους από το ΤΑΠΙΛΤ και τις ευεργετικές του διατάξεις! Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση συναδέλφισσας που κόλλησε μόλις 2 (!) ένσημα και πλέον γίνεται τεράστια προσπάθεια, με διάφορες ενέργειες και τη στήριξη των Συλλόγων μας, για να κατορθώσει να μην αλλάξει συνταξιοδοτικό φορέα, γιατί χάνει τις ιδιαίτερα ευνοϊκές διατάξεις των συνταξιούχων του ΤΑΠΙΛΤ.

Υπάρχει μία σειρά ακόμα ιδιαίτερων θεμάτων που πρέπει να αντιμετωπίζονται με τη δέουσα προσοχή και σοβαρότητα. Άλλωστε για το σκοπό αυτό ο Σύλλογός μας σας έχει δώσει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε καθημερινά με τους ασφαλιστικούς μας συμβούλους χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, προκειμένου όλοι οι συνάδελφοι να θέτουν τις ερωτήσεις τους, να ζητούν διευκρινίσεις και να λαμβάνουν υπεύθυνες και έγκυρες απαντήσεις.

Αλλά και για τους συναδέλφους που δεν αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα, αλλά καταθέτουν την αίτησή τους για σύνταξη στο ΤΑΠΙΛΤ, έχουν έρθει εις γνώση μας πολλές περιπτώσεις που οι εργατολόγοι στους οποίους απευθύνθηκαν δε γνωρίζουν βασικές παραμέτρους για το Ταμείο μας, με αποτέλεσμα να αποστέλλουν τις ηλεκτρονικές αιτήσεις συχνά σε άσχετες, αναρμόδιες υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΦΚΑ, στις οποίες οι υπάλληλοι είτε δεν ξέρουν πώς να διαχειριστούν αυτές τις αιτήσεις είτε, ακόμα χειρότερα, τους εκδίδουν συνταξιοδοτικές αποφάσεις με υπολογισμούς και διατάξεις του ΙΚΑ-ΕΦΚΑ (και όχι του ΤΑΠΙΛΤ που έχει ορισμένες ευεργετικές διατάξεις). Αυτό το φαινόμενο το έχουμε αντιμετωπίσει επανειλημμένα και πραγματικά έχουμε καταβάλει αγώνα σε αυτές τις περιπτώσεις προκειμένου είτε να ακυρώσουμε τις αιτήσεις και να τις επανυποβάλουμε είτε να τις μεταφέρουμε στο Ταμείο μας ΤΑΠΙΛΤ. Για αυτό σας εφιστούμε την προσοχή ότι ο Σύλλογός μας είναι στη διάθεσή σας, για να καταθέσει σωστά την ηλεκτρονική αίτηση συνταξιοδότησης – εννοείται χωρίς καμία δική σας επιβάρυνση – για να μην μπλέξετε στα γρανάζια του ΕΦΚΑ και της γραφειοκρατίας. Εν ολίγοις, οι πιθανότητες αν απευθυνθείτε σε κάποιο γραφείο εργατολόγων είναι ότι θα αναγκαστείτε να πληρώσετε κάποιο αντίτιμο και δε θα κάνετε σωστά τη δουλειά σας, ενώ σε αντίθετη περίπτωση, αν απευθυνθείτε στο Σύλλογό μας, δε θα επιβαρυνθείτε και θα ολοκληρωθούν ομαλά οι διαδικασίες συνταξιοδότησής σας…

Συνεπώς, κάνουμε έκκληση σε όλους τους εν ενεργεία, αποχωρήσαντες και εν δυνάμει συνταξιούχους, πριν από κάθε ενέργεια που αφορά το ασφαλιστικό σας καθεστώς να επικοινωνείτε πάντοτε με τους Συλλόγους μας, προκειμένου οι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι να αναλύουν τις προσωπικές σας περιπτώσεις σας και να σας καθοδηγούν σύμφωνα με τα συμφέροντά σας.