Εφάπαξ οικονομική ενίσχυση σε συνταξιούχους με προσωπική διαφορά που δεν έλαβαν την αύξηση του 7,75% (ή έλαβαν πολύ μικρότερη αύξηση) – Δεν αφορά τη συντριπτική πλειονότητα των συνταξιούχων της Ιονικής

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Επειδή το τελευταίο διάστημα έχουμε κατακλυστεί με ειδήσεις από τα ΜΜΕ που αφορούν την εφάπαξ οικονομική ενίσχυση σε συνταξιούχους με προσωπική διαφορά (οι οποίοι για αυτό το λόγο δεν έλαβαν καθόλου ή έλαβαν μικρή αύξηση στις συντάξεις τους μετά την αύξηση του 7,75% που δόθηκε) και πολλοί συνταξιούχοι συνάδελφοι επικοινωνείτε μαζί μας και μας ρωτάτε αν θα λάβετε αυτήν την ενίσχυση, ας ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα.

Σας ενημερώνουμε λοιπόν ότι το 99% των συνταξιούχων συναδέλφων μας έλαβαν κανονικά την αύξηση του 7,75%. Και όσοι από αυτούς δεν την έλαβαν ολόκληρη, αλλά λίγο μειωμένη, αυτό έχει να κάνει με την αύξηση που προέκυψε στο μικτό ποσό σύνταξης και τη συνακόλουθη αύξηση του ποσοστού παρακράτησης της εισφοράς αλληλεγγύης (όπως σας τα έχουμε περιγράψει αναλυτικά εδώ).

Για τη γενική σας ενημέρωση ωστόσο, σας αναλύουμε στη συνέχεια ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν την εφάπαξ οικονομική ενίσχυση :

  • Έκτακτη ενίσχυση 300 ευρώ θα λάβουν οι συνταξιούχοι που δεν είδαν καθόλου την αύξηση 7,75% λόγω της προσωπικής διαφοράς και λαμβάνουν άθροισμα κύριων συντάξεων έως και 1.100 ευρώ.

  • Έκτακτη ενίσχυση 250 ευρώ θα λάβουν οι συνταξιούχοι που δεν είδαν καθόλου την αύξηση 7,75% λόγω της προσωπικής διαφοράς και λαμβάνουν άθροισμα κύριων συντάξεων πάνω από 1.100 έως και 1.600 ευρώ το μήνα ή είδαν μικρότερη αύξηση (έως 3,49%) και λαμβάνουν άθροισμα κύριων συντάξεων έως και 1.100 ευρώ.

  • Έκτακτη ενίσχυση 200 ευρώ θα λάβουν οι συνταξιούχοι που είδαν αύξηση έως και 3,49% και λαμβάνουν άθροισμα κύριων συντάξεων πάνω από 1.100 έως και 1.600 ευρώ ή αύξηση από 3,5% έως και 6,99% και λαμβάνουν άθροισμα κύριων συντάξεων έως και 1.100 ευρώ.

Όπως μάλιστα αναφέρει και η σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η έκτακτη οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται έως τις 31 Μαρτίου 2023. Είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων. Δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς δημόσιους φορείς, δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα και δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή του ΕΦΚΑ.

Όπως καταλαβαίνετε, πρόκειται για μία έκτακτη, εφάπαξ ενίσχυση, που στην ουσία δεν αφορά καθόλου το χώρο της Ιονικής, αφού σχεδόν το σύνολο των συναδέλφων μας έλαβε ολόκληρη την αύξηση του 7,75% ή έστω το μεγαλύτερο μέρος αυτής.

Παραμένετε συντονισμένοι στην ιστοσελίδα μας για υπεύθυνη και άμεση ενημέρωση για οτιδήποτε αφορά το χώρο της Ιονικής.