ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ : Ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ για τα υπερβάλλοντα ποσά που πιστώθηκαν με την αναδρομική αύξηση της σύνταξης του μήνα Ιανουαρίου

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Όπως σας είχαμε ενημερώσει με σχετικό δημοσίευμά μας, η πίστωση των αναδρομικών της αύξησης του 7,75% του μήνα Ιανουαρίου στους νέους συνταξιούχους συναδέλφους μας (συνταξιοδοτηθέντες μετά τις 13.5.16, όταν ξεκίνησε η ισχύς του Νόμου Κατρούγκαλου) έγινε μαζί με τη σύνταξη Μαρτίου, ενώ σε όλους τους παλαιούς συνταξιούχους (συνταξιοδοτηθέντες πριν τις 13.5.16) έγινε με εμβόλιμη πίστωση την Παρασκευή 24.2.

Μάλιστα, είχαμε σημειώσει ότι η αναδρομική αύξηση του Ιανουαρίου ήταν ελαφρώς προσαυξημένη σε σχέση με την αύξηση του 7,75% και ότι δεν ήταν δυνατόν να γνωρίζουμε σε τι οφειλόταν αυτή η μικρή προσαύξηση (που προσοχή ήταν άπαξ) μέχρι να εκδοθούν τα σχετικά ενημερωτικά σημειώματα. Ωστόσο οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι των Συλλόγων μας θεωρούσαν ότι στην αύξηση του Ιανουαρίου δεν έγιναν όλες οι κρατήσεις.

Ο e-ΕΦΚΑ εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση :


Αθήνα,  16/3/2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πειθαρχικός έλεγχος για λάθη σε πληρωμές συντάξεων

          Ενεργοποίηση της ρήτρας αποζημίωσης από την ανάδοχο εταιρία

Στο πλαίσιο των τακτικών ελέγχων που διενεργούν οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ εντοπίστηκε αστοχία ως προς τα ποσά των συντάξεων Μαρτίου που προπληρώθηκαν στα τέλη Φεβρουαρίου σε 572.000 συνταξιούχους. Το συνολικό υπερβάλλον ποσό που πληρώθηκε ανέρχεται στα 15,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή κατά μέσο όρο 26 ευρώ ανα συνταξιούχο.

Η συντριπτική πλειονότητα των συνταξιούχων αυτών έλαβαν επιπλέον ποσά από 0,1 ευρώ έως 50 ευρώ.

Με εντολή του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη δρομολογείται άμεσα η ενεργοποίηση της ρήτρας αποζημίωσης που προβλέπεται στη σύμβαση μεταξύ του ΕΦΚΑ και της αναδόχου εταιρίας.  Η ανάδοχος εταιρία είναι υπεύθυνη για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας (SLA) και συντήρησης λογισμικού εφαρμογών καθώς και για τον ορθό υπολογισμό των καταβαλλόμενων ποσών κάθε μήνα στους συνταξιούχους.

Παράλληλα, ο Υπουργός ζήτησε από την Διοίκηση του ΕΦΚΑ να προχωρήσει άμεσα στις διαδικασίες που προβλέπονται προκειμένου να ελεγχθούν πειθαρχικώς ενδεχόμενες παραλείψεις υπαλλήλων του Οργανισμού.

Επιπλέον, τα υπερβάλλοντα ποσά που καταβλήθηκαν λανθασμένα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των παραπάνω συνταξιούχων θα συμψηφιστούν με την καταβολή της σύνταξης τους στο τέλος του έτους, όταν και θα συνυπολογιστεί η μικρή πρόσθετη αύξηση που θα δοθεί σε αυτούς λόγω του ότι το ποσοστό αύξησης του ΑΕΠ ήταν μεγαλύτερο σε σχέση με εκείνο που προβλεπόταν στον προϋπολογισμό.

Οι συνταξιούχοι που επηρεάζονται από την παραπάνω αστοχία μπορούν να έχουν προσωποποιημένη πληροφόρηση από το τέλος της επόμενης εβδομάδας μέσα από την ανάρτηση των μηνιαίων εκκαθαριστικών σημειωμάτων τους στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ. Στα σημειώματα θα αναφέρεται ρητώς το υπερβάλλον ποσό που καταβλήθηκε.

                                                  Από τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ


Αν και ο e-ΕΦΚΑ δεν υπεισέρχεται σε λεπτομέρειες, πιστεύουμε ότι η εν λόγω ανακοίνωση αφορά πιθανώς αυτό το θέμα.

Σε κάθε περίπτωση, επειδή πλέον έχουν εκδοθεί τα ενημερωτικά σημειώματα των συντάξεων του Μαρτίου, πράγματι, όπως είχαν υπολογίσει οι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι, διαπιστώνουμε ότι δεν έχει γίνει κράτηση του φόρου επί της αναδρομικής αύξησης του μήνα Ιανουαρίου.

Συγκεκριμένα, για τους παλαιούς συνταξιούχους που η αναδρομική αύξηση τους πιστώθηκε με εμβόλιμη πληρωμή, δεν υπάρχει απεικόνιση στο ενημερωτικό σημείωμα. Στους νέους όμως συνταξιούχους, στους οποίους η αναδρομική αύξηση ενσωματώθηκε στις συντάξεις Μαρτίου, στη δεύτερη σελίδα του ενημερωτικού σημειώματος απεικονίζεται και πράγματι διαπιστώνουμε ότι δεν έχει γίνει κράτηση του φόρου, όπως είχαν υπολογίσει εξ αρχής οι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι.

Όπως σημειώνεται στην ως άνω ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ, τα επιπλέον ποσά που πιστώθηκαν κυμαίνονται μεταξύ 0,1 και 50 ευρώ και θα συμψηφιστούν με την καταβολή της σύνταξης στο τέλος του έτους.

Εμείς βεβαίως θα παρακολουθούμε το θέμα και θα σας ενημερώνουμε για κάθε εξέλιξη.