Η απόφαση του ΣτΕ για την πιλοτική δίκη διεκδίκησης του συνυπολογισμού ως συντάξιμων αποδοχών των πάσης φύσεως αποδοχών επί των οποίων έχουν καταβάλει εισφορές οι παλαιοί συνταξιούχοι (προ 13/5/16): Οι διατάξεις του ν. 4387/2016 περί επανυπολογισμού των συντάξεων ΔΕΝ αντίκεινται στο Σύνταγμα