Ανακοινώθηκε η εθελούσια έξοδος από την τράπεζα με ισχύ 6 Φεβρουαρίου – 17 Φεβρουαρίου : Μία ΑΠΟΦΑΣΗ ΖΩΗΣ που πρέπει να ληφθεί με σύνεση και υπευθυνότητα