Ώρες επικοινωνίας (19:30 – 21:30 μ.μ.) με τον συνάδελφο Βασίλη (Λάκη) Βασιλειάδη, τεχνικό σύμβουλο του Συλλόγου μας για την αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων ή άλλων δανειακών εκκρεμοτήτων