Η ιστορική εξέλιξη της πρώτης εκδοτικής ελληνικής Τράπεζας από το 1839 έως το 2000