Το χρονικό της αποφασιστικής συμβολής της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ στις αυξήσεις των συντάξεων των συνταξιούχων συναδέλφων της Ιονικής μετά την εφαρμογή του Νόμου Κατρούγκαλου (4387/2016)

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Η μεγαλύτερη επιτυχία του Συλλόγου μας και συνολικά του χώρου της Ιονικής εδώ και πολλά χρόνια ήταν αδιαμφισβήτητα η εξασφάλιση του συνυπολογισμού των αυξημένων ασφαλίστρων που καταβάλαμε (μετά το υπόμνημα Κουτρουμάνη – Αλεξόπουλου που έκανε δεκτό η Εθνική Αναλογιστική Αρχή) στον υπολογισμό των συντάξεων των συναδέλφων συνταξιούχων της Ιονικής. Ο συνυπολογισμός των αυξημένων ασφαλίστρων είχε ως αποτέλεσμα επιπλέον ποσοστά αναπλήρωσης και συνεπώς αυξήσεις στις ανταποδοτικές συντάξεις για το σύνολο των συνταξιούχων συναδέλφων μας του χώρου της Ιονικής.

 

Ο Σύλλογός μας και οι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι, από την πρώτη στιγμή που ίσχυσε ο νόμος Κατρούγκαλου για τον υπολογισμό, καθώς και των επανυπολογισμό των συντάξεων, διαπιστώσαμε ότι μέσα από τις διατάξεις του νόμου, μας δινόταν η δυνατότητα να τεκμηριώσουμε με αδιάσειστα στοιχεία τους λόγους που όχι μόνο θα απέτρεπαν τη μείωση των συντάξεών μας, αλλά θα προκαλούσαν και την αύξησή τους και προβήκαμε άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες που θα θεμελίωναν τους ισχυρισμούς μας.

Ο τέως Διευθυντής του ΤΑΠΙΛΤ και τότε Γενικός Γραμματέας της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣσυνάδελφος Νίκος Αλεξόπουλος, αξιοποιώντας τις γνώσεις του και το αρχείο του από το 1962, σε συνεργασία με τον ασφαλιστικό μας σύμβουλο κ. Γεώργιο Κουτρουμάνη, θεμελίωσαν με βάση τις διατάξεις του νόμου το δικαίωμα των συνταξιούχων του ΤΑΠΙΛΤ όχι μόνο να μην υποστούν μειώσεις στις συντάξεις τους, αλλά να προκύψουν και αυξήσεις. Το εμπεριστατωμένο αυτό υπόμνημα αποδείκνυε με έγκυρα στοιχεία (όλα τα σχετικά ΦΕΚ κ.λπ.) το υψηλό ασφάλιστρο που κατέβαλλε τόσο ο εργοδότης, όσο και ο εργαζόμενος στο ΤΑΠΙΛΤ.

Το υπόμνημα αυτό μαζί με τα στοιχεία του αρχείου του συναδέλφου Νίκου Αλεξόπουλου υποβλήθηκε στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή, στην ΗΔΙΚΑ, στον e-ΕΦΚΑ αλλά και στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με κοινοποίηση στο Ταμείο μας.

Οι αρμόδιοι του e-ΕΦΚΑ σε συνεργασία με στελέχη του Υπουργείου, αφού το μελέτησαν και διαπίστωσαν ότι τα στοιχεία που τους είχαμε παραθέσει ήταν όλα ακριβή, αποδέχθηκαν τον πίνακα που τους είχαμε συνυποβάλει με το αυξημένο ποσοστό αναπλήρωσης βάσει ασφαλίστρου, το οποίο για πολλά χρόνια ήταν ακόμα και διπλάσιο από το ποσοστό ασφαλίστρου του ΙΚΑ (20%). Μάλιστα τα στελέχη του e-ΕΦΚΑ δεν έκρυψαν τον αιφνιδιασμό τους και διερωτήθηκαν πώς μια συνδικαλιστική οργάνωση έχει τις δυνατότητες για μελέτη και σύνταξη ολοκληρωμένου υπομνήματος με ακριβή υπολογισμό και προσδιορισμό των ποσοστών αναπλήρωσης βάσει των στοιχείων που είχε στη διάθεσή της!

Επιπλέον, δεν αφήσαμε στην τύχη και στις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ τη διεκπεραίωση της διαδικασίας του υπολογισμού των αυξημένων ποσοστών αναπλήρωσης. Αντίθετα, φτιάξαμε ειδικό λογισμικό πρόγραμμα και το παραδώσαμε στις αρμόδιες Αρχές, προκειμένου να αποδοθούν σωστά όλες οι εισφορές μας, κάθε χρόνου, κάθε μήνα, το οποίο αποτύπωνε σωστά τα επιπλέον ποσοστά αναπλήρωσης

Κατόπιν, των ανωτέρω ενεργειών μας, διαμορφώθηκε το πρόγραμμα για τον υπολογισμό και επανυπολογισμό των συντάξεων του ΤΑΠΙΛΤ με γνώμονα τον πίνακα του υπομνήματός μας και μάλιστα όταν προέκυπτε οποιοδήποτε ερώτημα, οι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι ήταν πάντα σε ετοιμότητα και έδιναν τις απαραίτητες διευκρινίσεις.  

Τελικά ποιοι ήταν οι «μηδίσαντες» και «ριψάσπιδες»;

Την ίδια περίοδο, δεχόμασταν λυσσαλέο πόλεμο από το τότε Προεδρείο του Συλλόγου Συνταξιούχων. Οι κκ. Κολλάτος, Καραδελή, Βέργος και οι συνεργάτες τους μας εγκαλούσαν, χαρακτηρίζοντάς μας “μηδίσαντες” και “ριψάσπιδες”, επειδή σπεύσαμε να προασπιστούμε τα συμφέροντα των συναδέλφων μας και αφού εξετάσαμε προσεκτικά το Νόμο Κατρούγκαλου (Ν.4387/2016), προνοήσαμε και καταθέσαμε το υπόμνημα και τον πίνακα αυξήσεων των συντάξεων ώστε να συμπεριληφθούν στον υπολογισμό και επανυπολογισμό οι αυξημένες εισφορές μας, με αποτέλεσμα όχι μόνο να μη μειώνονται, αλλά στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων να αυξάνονται οι συντάξεις μας…

Ενώ εμείς καταβάλαμε προσπάθειες για να γίνει αποδεκτό το υπόμνημα που θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των συντάξεών μας, το τότε θλιβερό Προεδρείο του Συλλόγου Συνταξιούχων έστελνε επιστολές ζητώντας να μη γίνει δεκτό το υπόμνημά μας και να υπολογιστούν οι συντάξεις μας με βάσει τα αρχικά ποσοστά αναπλήρωσης (βλ. εδώ). Ευτυχώς για όλους τους Ιονικάριους, δεν εισακούστηκαν…

Νομίζουμε κάθε συνάδελφος μπορεί να κρίνει την υπεύθυνη και συνετή διαχείριση των θεμάτων μας από την ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ, σε σχέση με τους ανούσιους χειρισμούς της προαναφερθείσας ομάδας που τότε βρισκόταν στο Προεδρείο του Συλλόγου Συνταξιούχων, που είτε λόγω άγνοιας είτε λόγω σκοπιμότητας έβλαπταν τα συμφέροντα της Ιονικής Οικογένειας…

 

Τα τεράστια οφέλη του επανυπολογισμού… στις τσέπες των συνταξιούχων συναδέλφων μας!

Μετά τις τεράστιες προσπάθειες που καταβάλαμε και αφού το υπόμνημά μας έγινε αποδεκτό, έκτοτε νομίζουμε ότι όλοι οι προερχόμενοι από την Ιονική συνάδελφοι έχουν αντιληφθεί την τεράστια σημασία και επιτυχία αυτής της διαδικασίας για τις συντάξεις τους!

– Στους παλαιούς συνταξιούχους (συνταξιοδοτηθέντες προ 12.5.16) όχι μόνο δε μειώθηκε η σύνταξη – όπως έγινε στο 99% των συνταξιούχων άλλων Ταμείων – αλλά απέκτησαν αρνητική προσωπική διαφορά (μπορείτε να τη δείτε στο κάτω μέρος του ενημερωτικού σημειώματος συντάξεων) και κατά αυτό το ποσό αυξήθηκαν οι συντάξεις τους.

Οι παλαιοί συνταξιούχοι έλαβαν το 1/5 αυτής της αύξησης το 2019, μέχρι να φτάσουν πλέον στα 5/5 το 2023 (με αύξηση κάθε χρόνο 1/5). Αυτό σημαίνει ότι όποια αύξηση δοθεί πλέον στις συντάξεις, οι παλαιοί συνταξιούχοι θα τη λάβουν ολόκληρη.

– Τα ευεργετικά αποτελέσματα των ενεργειών μας ήταν ακόμα πιο άμεσα αντιληπτά στους νέους συνταξιούχους (συνταξιοδοτηθέντες μετά από τις 13.5.16 και την ισχύ του Νόμου Κατρούγκαλου), των οποίων οι συντάξεις υπολογίζονται με τα επιπλέον ποσοστά αναπλήρωσης που πετύχαμε. Μάλιστα, αυτό μπορεί να διαπιστωθεί στη συνταξιοδοτική απόφαση, αφού πρώτα αναφέρεται το ποσοστό αναπλήρωσης του Νόμου και αμέσως μετά προστίθεται ένα επιπλέον ποσοστό αναπλήρωσης λόγω των αυξημένων εισφορών, που τις περισσότερες περιπτώσεις είναι η μισή και πλέον ανταποδοτική σύνταξη. Αλλά και αυτός ο υπολογισμός γίνεται και σε νέα βάση, δηλαδή με το συντάξιμο μισθό να αφορά τις πάσης φύσεως αποδοχές, πράγμα που σημαίνει ότι οι συντάξεις των νέων συνταξιούχων είναι τελικά μεγαλύτερες από αυτές των παλαιών συνταξιούχων.

Επειδή μάλιστα δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη, για τους παλαιούς συνταξιούχους έχουμε προκαλέσει και έχουμε κάνει πιλοτική δίκη με το νομικό μας συνεργάτη δρ. Απόστολο Παπακωνσταντίνου στην οποία διεκδικούμε να γίνει ο υπολογισμός των συντάξεων και των παλαιών συνταξιούχων με βάση τις πάσης φύσεως αποδοχές. Η πιλοτική δίκη στο ΣτΕ εκδικάστηκε στις 14.1.22 και αναμένουμε την απόφαση.

 

Υποβάλαμε περισσότερες από 1.000 ενστάσεις για τη διόρθωση του επανυπολογισμού

Όταν εκδόθηκαν για πρώτη φορά (με τεράστια καθυστέρηση) τα πρώτα ενημερωτικά σημειώματα των συναδέλφων στους οποίους είχε γίνει ο επανυπολογισμός της σύνταξής τους από 1.1.19, οι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είχαν εντοπίσει σφάλματα, τα οποία προσπαθήσαμε να διορθώσουμε καταθέτοντας περισσότερες από 1.000 ενστάσεις μέσω του Συλλόγου μας. Ουσιαστικά επρόκειτο για λανθασμένη εφαρμογή του Νόμου Κατρούγκαλου (Ν4387/2016) και αφορούσαν διάφορες κατηγορίες παλαιών συνταξιούχων συναδέλφων.

Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ βέβαια που είχε εντοπίσει αυτά τα σφάλματα από την πρώτη στιγμή, δεν έμεινε μόνο στις ενστάσεις, αλλά, όπως σας ενημερώναμε όλο αυτό το διάστημα, με συνεχείς επιστολές και επαφές με τους αρμοδίους, προσπαθούσε ώστε να διορθωθούν τα προβλήματα προς όφελος των συναδέλφων.

Μετά από μεγάλη προσπάθεια και επανειλημμένα διαβήματα προς τον e-ΕΦΚΑ, πολλά από αυτά τα σφάλματα πράγματι διορθώθηκαν τον Απρίλιο του 2021 (όταν έγινε επιτέλους και ο επανυπολογισμός των συντάξεων των περίπου 500 συναδέλφων στους οποίους δεν είχε γίνει από τον Ιανουάριο του 2019).

Ωστόσο, κάποια άλλα σφάλματα στον επανυπολογισμό των συντάξεων παλαιών συνταξιούχων παρέμειναν και συνεπώς συνεχίσαμε τις προσπάθειές μας για τη διόρθωσή τους, έστω και μεμονωμένα κατά περίπτωση, τα οποία και λύνονται σταδιακά με δική μας επιμέλεια μετά την επανεξέταση των εν λόγω συντάξεων.

 

Η μεγάλη επιτυχία της ανάκλησης συντάξεων

Μία από τις διαδικασίες που κινητοποίησαν οι Σύλλογοί μας και απέβη προς μεγάλο όφελος πολλών συναδέλφων μας ήταν τα αιτήματα ανάκλησης των συντάξεων των συνταξιούχων συναδέλφων μας που έχουν συνταξιοδοτηθεί προ της εφαρμογής του Ν. Κατρούγκαλου, όμως ήταν… τυχεροί μέσα στην ατυχία τους και καθυστέρησε η απόφαση συνταξιοδότησής τους, με αποτέλεσμα να εκδοθεί μετά την 12.5.2016 (όταν και τέθηκε σε ισχύ ο Ν. Κατρούγκαλου).

Οι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι εργάζονται πάντα για το καλύτερο δυνατό για τους συναδέλφους και… ξεσκονίζουν κάθε ασφαλιστική διάταξη. Στηριζόμενοι σε μία παλαιότερη εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ (συγκεκριμένα τη βρήκε η συναδέλφισσα Μαρία Φιλιπποπούλου) και με τη συνδρομή του νομικού μας συμβούλου δρ. Απόστολου Παπακωνσταντίνου, ανακαλύψαμε τη δυνατότητα να ζητηθεί ανάκληση των εν λόγω συνταξιοδοτικών αποφάσεων των συναδέλφων μας, εφόσον βέβαια αυτό ήταν προς το συμφέρον του συνταξιοδοτούμενου και να υπολογιστεί η σύνταξη με το Νόμο Κατρούγκαλου.

Ενημερώσαμε τα μέλη των Συλλόγων μας για αυτή τη δυνατότητα ώστε να προσκομίσουν τα απαραίτητα στοιχεία και να εξετάσουμε τις περιπτώσεις τους και τι συνέφερε τον καθένα. Πράγματι, η συναδέλφισσα Φιλιπποπούλου που διεύθυνε την όλη διαδικασία κατέβαλε άοκνες προσπάθειες επί μακρό χρονικό διάστημα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πράγματι συνέφερε η ανάκληση για κάθε συνάδελφό μας ξεχωριστά.

Εν συνεχεία, πάντα με την καθοδήγηση των Συλλόγων μας και της ασφαλιστικής μας συμβούλου συναδέλφισσας Μαρίας Φιλιπποπούλου, κατατέθηκαν οι εν λόγω αιτήσεις στο ΤΑΠΙΛΤ, το οποίο όμως δυστυχώς βρισκόταν επί μακρόν σε τέλμα, συσσωρεύοντας εκατοντάδες υποθέσεις συναδέλφων.

Όπως γνωρίζετε όμως, μετά από τις επίμονες ενέργειες των Συλλόγων μας, στο ΤΑΠΙΛΤ αποσπάστηκε μία νέα υπάλληλος και είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι τα αιτήματα των ανακλήσεων έχουν ήδη προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό. Μάλιστα, η διαδικασία των ανακλήσεων επιβεβαιώνει πανηγυρικά τους υπολογισμούς των ασφαλιστικών μας συμβούλων και τις προσδοκίες των συναδέλφων, αφού διαπιστώνονται αυξήσεις που – χωρίς υπερβολή – ξεπερνούν ακόμα και τα 1.000 ευρώ μηνιαίως!

Βεβαίως, αυτές οι αυξήσεις είναι αυτονόητο ότι δημιουργούν και τα αντίστοιχα αναδρομικά, που όπως αντιλαμβάνεστε είναι αρκετά μεγάλα ποσά για τον κάθε δικαιούχο.

*Κατά τον ίδιο τρόπο που επιτύχαμε αυξήσεις στις συντάξεις μας, είχε προηγηθεί η διεκδίκηση και επίτευξη για αυξημένο εφάπαξ :

Ο Νόμος Κατρούγκαλου προέβλεπε ότι οι συνταξιούχοι όλων των ειδικών ταμείων θα ελάμβαναν το 45% του μέσου όρου του μισθού τους ως εφάπαξ. Αφού αποδείξαμε ότι για αρκετά χρόνια πληρώναμε επιπλέον ασφάλιστρο (εργαζομένου και εργοδότη) κατορθώσαμε για τα έτη από την αρχή του εργασιακού βίου μέχρι και το 1992 να πάρουμε το 90% (δηλαδή το διπλάσιο!), από το 1992 μέχρι το 2001 το 67,5% και από το 2002 και εντεύθεν λαμβάνουμε το 45%.

Και βεβαίως, δε σταματήσαμε εκεί, αφού συνεχίσαμε με νομικές ενέργειες και πετύχαμε τους καταλογισμούς ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλει η τράπεζα και μέσω αυτής της διαδικασίας συνεχίζεται η προσπάθειά μας να διεκδικήσουμε το 100% του εφάπαξ για όλους τους συναδέλφους της Ιονικής, όπως αυτό προβλέπεται από το καταστατικό μας και είμαστε αισιόδοξοι ότι θα πετύχουμε και αυτή τη διεκδίκησή μας!

 

Οι συνάδελφοι της Ιονικής μπροστά από τις εξελίξεις χάρη στην ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Μετά από την ενδελεχή ανάλυση που σας παραθέσαμε, είμαστε βέβαιοι ότι όλοι μπορείτε να αντιληφθείτε πόσα θα είχαμε χάσει όλοι οι συνάδελφοι της Ιονικής, εάν η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ δεν είχε κινητοποιηθεί έγκαιρα με στοχευμένες και αποτελεσματικές ενέργειες όσον αφορά το Νόμο Κατρούγκαλου.

Όλες αυτές οι προσπάθειές μας στο θέμα του επανυπολογισμού των συντάξεων με βάση το Νόμο Κατρούγκαλου, οι οποίες έγιναν χάρη στο εξαιρετικό ασφαλιστικό μας επιτελείο, ουσιαστικά έφεραν τους συναδέλφους της Ιονικής μπροστά από τις εξελίξεις! Πρόκειται βεβαίως για μία τεράστια επιτυχία της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ προς όφελος όλων των προερχομένων από την Ιονική.

Κλείνοντας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε βαθύτατα όλους τους ασφαλιστικούς και νομικούς μας συμβούλους, τους νομικούς μας συνεργάτες και τα στελέχη του Συλλόγου που χάρη στις άοκνες, συντονισμένες προσπάθειές τους, τη συνεχή εγρήγορσή τους, την επιμονή και υπομονή τους, κατόρθωσαν να φέρουν εις πέρας αυτό το τεράστιο έργο για το χώρο της Ιονικής.