Μηχανισμός αντιμετώπισης κόκκινων δανείων και προβλημάτων δανειακών υποχρεώσεων συναδέλφων μας μέσω των Συλλόγων μας – Νέος τεχνικός σύμβουλος ο συνάδελφος Βασίλης (Λάκης) Βασιλειάδης