Επισκεφθήκαμε το ιδιαίτερο, πλωτό Μουσείο ΕΛΛΑΣ ΛΙΜΠΕΡΤΥ που αποτελεί σημαντικό κομμάτι της σύγχρονης, ελληνικής, ναυτιλιακής ιστορίας