Προσφέρεται δωρεάν ορθοπεδικό – νοσοκομειακό κρεβάτι

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Οι Σύλλογοι της Ιονικής διαθέτουν ορθοπεδικό – νοσοκομειακό κρεβάτι με ειδικό στρώμα και το σχετικό μηχανισμό ανύψωσης, κατάλληλο για χρήση από συνάδελφο που το έχει ανάγκη.

Το ειδικό κρεβάτι προσφέρεται δωρεάν σε οποιονδήποτε συνάδελφο ή μέλος οικογενείας του το χρειάζεται.

Για περισσότερες πληροφορίες και δήλωση ενδιαφέροντος επικοινωνήστε με τους Συλλόγους μας.