Εθελοντική Αιμοδοσία στα γραφεία της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ την Πέμπτη 8/12/22 – Γίνετε συμμέτοχοι στην προσπάθεια