ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΧΑΜΕΝΟ : Για μία ακόμα χρονιά παραδώσαμε σάκους με χιλιάδες πλαστικά πώματα στον «Πανελλήνιο Σύλλογο Πρόληψης Ατυχημάτων Ανηλίκων» για την αγορά αναπηρικών αμαξιδίων – Να γίνουμε όλοι μέρος αυτής της σημαντικής προσπάθειας!

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Όπως γνωρίζετε η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ συνεργάζεται τα τελευταία χρόνια με τον “Πανελλήνιο Σύλλογο Πρόληψης Ατυχημάτων Ανηλίκων” για τη συλλογή πλαστικών πωμάτων που χρησιμοποιούνται για την αγορά αναπηρικών αμαξιδίων.

Η συλλογή πλαστικών πωμάτων και η παράδοσή τους στα γραφεία της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ πλέον έχει καταστεί μία αγαπημένη συνήθεια των συναδέλφων που μάλιστα έχει και κοινωνικό αντίκτυπο τόσο σε συνανθρώπους μας κινητικά προβλήματα όσο και στο περιβάλλον με την ανακύκλωση των πωμάτων. Είμαστε ιδιαιτέρως χαρούμενοι γιατί βλέπουμε ότι εκτός από τους συναδέλφους που ανταποκρίνονται σε μόνιμη βάση, ολοένα και περισσότεροι συνάδελφοι γίνονται μέρος αυτής της σημαντικής προσπάθειας.

Το περασμένο Σάββατο (26.11) λοιπόν, για μία ακόμα χρονιά παραδώσαμε δεκάδες μεγάλους σάκους με χιλιάδες πλαστικά πώματα στους υπεύθυνους του συνεργαζόμενου Συλλόγου Πρόληψης Ατυχημάτων Ανηλίκων.  

Ευχαριστούμε τους συναδέλφους που κατέβαλαν ιδιαίτερη προσπάθεια, συγκεντρώνοντας  σε μόνιμη βάση μεγάλο αριθμό πωμάτων και καλούμε και τους υπόλοιπους είτε να… εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους είτε να ξεκινήσουν τη συγκέντρωση πωμάτων, ώστε αφενός μεν να συμβάλουν στην ανακούφιση των παιδιών και των ενηλίκων που χρειάζονται τη βοήθεια και την αλληλεγγύη μας, αφετέρου δε, να ενστερνιστούν την οικολογική συνείδηση και να βοηθήσουν με τα ανακυκλώσιμα πώματα.

Καλούμε τους συναδέλφους μας να συγκεντρώνουν πλαστικά πώματα από κάθε είδους συσκευασίες και είτε να τα φέρνουν στο Σύλλογό μας όπου παρέχουμε ειδικό χώρο συγκέντρωσης των πωμάτων, είτε να μας τα αποστέλλουν.

Ο αντιπρόεδρος της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ και Γενικός Γραμματέας του ΣΣΙΛΤΕ, συνάδελφος Παναγιώτης Χαλικιάς, την ώρα της παράδοσης των σάκων