Έχουν ήδη διεκπεραιωθεί τα μισά αιτήματα των δικαιούχων ανάκλησης σύνταξης, έχοντας ως αποτέλεσμα αυξήσεις που ξεπερνούν ακόμα και τα 1.000 ευρώ μικτά μηνιαίως!