«Πού ‘ναι τα χρόνια, ωραία χρόνια…» – Του συνάδελφου Σαράντου Φιλιππόπουλου