ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ για τους συναδέλφους που δεν έχουν λάβει τις αυξήσεις και τα αναδρομικά για τα περισσότερα από 30 ασφαλιστικά έτη