ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ για τους συναδέλφους που δεν έχουν λάβει τις αυξήσεις και τα αναδρομικά για τα περισσότερα από 30 ασφαλιστικά έτη

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Πριν από λίγες ημέρες σας είχαμε ενημερώσει ότι οι Σύλλογοί μας απέστειλαν νέο εξώδικο στο διοικητή του e-ΕΦΚΑ (βλ. εδώ) σχετικά με τη διεκπεραίωση των εκκρεμοτήτων του Φορέα προς τους συνταξιούχους συναδέλφους μας. Στο εξώδικο αναλύαμε ανά κατηγορία τις εκκρεμότητες του e-ΕΦΚΑ προς συνταξιούχους συναδέλφους μας και τονίζαμε ότι λόγω της παρατεταμένης καθυστέρησης και παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μας με κάθε δυνατό τρόπο, πλέον είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στη φάση της δικαστικής διεκδίκησης της διεκπεραίωσής τους.

Μία από αυτές τις κατηγορίες αφορά συναδέλφους μας που παρά το γεγονός ότι έχουν περισσότερα από 30 ασφαλιστικά έτη, δεν τους έχει γίνει ακόμα επανυπολογισμός στις συντάξεις τους με βάση τα αυξημένα ποσοστά αναπλήρωσης που προβλέπει ο νόμος 4670/2020 από τον Οκτώβριο του 2019 και συνεπώς δεν έχουν λάβει ούτε τις αυξήσεις ούτε και τα αναδρομικά που δικαιούνται.  

Το εξώδικο που αποστείλαμε και η σαφής πρόθεσή μας να συνεχίσουμε δικαστικά τις υποθέσεις, φαίνεται ότι θορύβησε τους αρμοδίους, αφού τις τελευταίες μέρες πληροφορούμαστε ότι υπάρχει μία κινητικότητα όσον αφορά αυτούς τους συναδέλφους (και γενικά τους συνταξιούχους).

Ωστόσο, ειδικά για τους συνταξιούχους συναδέλφους μας που έχουν συνταξιοδοτηθεί με τις διατάξεις του νόμου 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου) μετά την εφαρμογή του νόμου 4670/2020 (νόμος Βρούτση) και στους οποίους δεν έχει γίνει ο επανυπολογισμός με βάση τα αυξημένα ποσοστά αναπλήρωσης που ορίζει ο νόμος 4670/2020 για τα περισσότερα από 30 ασφαλιστικά έτη και συνεπώς δεν τους έχουν καταβληθεί οι θετικές διαφορές και τα αντίστοιχα αναδρομικά, έχοντας γνώση και εμπειρία από τη δυσλειτουργία, τη βραδύτητα και τα διαρκή σφάλματα που χαρακτηρίζουν τον ΕΦΚΑ και με τον τρόπο που μαθαίνουμε ότι κινείται η διαδικασία για την εκκαθάριση αυτών των εκκρεμοτήτων, θεωρούμε ότι θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να εντοπισθεί η ιδιαίτερη περίπτωσή τους από τα συστήματα. Έπειτα από σκέψη συνειδητοποιήσαμε ότι αν δεν προβούμε σε κάποιες ενέργειες και δε δώσουμε τα απαιτούμενα στοιχεία, η διεκπεραίωσή των εν λόγω υποθέσεων μπορεί να καθυστερήσει υπερβολικά (έως και να μη γίνει ποτέ…!).

Για αυτό, κρίνουμε σκόπιμο και πιστεύουμε ότι θα συνδράμει στη γρηγορότερη διεκπεραίωση των υποθέσεων, ο κάθε συνάδελφος που ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία να αποστείλει στο email των συγχωνευμένων ταμείων ΤΑΠΙΛΤ στον e-ΕΦΚΑ ( tm.asf.bank@efka.gov.gr ), την κάτωθι αίτηση :

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑΠΙΛΤ (πατήστε εδώ)

Σε κάθε περίπτωση, παραμένουμε στη διάθεσή για οποιαδήποτε διευκρίνιση και καλό θα ήταν πριν αποστείλετε την ως άνω αίτηση να επικοινωνήσετε με τους Συλλόγους μας ώστε να σιγουρευτούμε ότι ανήκετε στην προαναφερθείσα κατηγορία.

* Υπάρχει μία ακόμα κατηγορία συνταξιούχων μελών μας που έχουν πάνω από 30 ασφαλιστικά έτη και λαμβάνουν και δεύτερη σύνταξη από οποιαδήποτε αιτία και οποιοδήποτε ποσό και δεν τους έχουν χορηγηθεί εισέτι, ως έπρεπε, τα αντίστοιχα ποσά εκ της αυξήσεως που δικαιούνται βάσει των ορισμών του νόμου 4670/2020, καθώς και τα αντίστοιχα αναδρομικά. Όσον αφορά αυτή την κατηγορία, παρακολουθούμε την υπόθεση και τη διαδικασία εκκαθάρισης των υποθέσεων αυτών από τον e-ΕΦΚΑ και θα σας κρατήσουμε ενήμερους για οποιαδήποτε εξέλιξη.