ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ : Τα επιπλέον ποσά σε ορισμένους λογαριασμούς συνταξιούχων αφορούν την επιδότηση Power Pass 2 και όχι κάποια αύξηση στη σύνταξη

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Ορισμένοι συνταξιούχοι συνάδελφοι επικοινώνησαν με τους Συλλόγους μας σήμερα, γνωρίζοντάς μας ότι όταν έλεγξαν τους λογαριασμούς τους για την πίστωση της σύνταξης, είδαν επιπλέον μικροποσά και αναρωτήθηκαν αν αυτά προέρχονται από κάποια αύξηση στη σύνταξη.

Αφού ψάξαμε το θέμα, σας ενημερώνουμε ότι τα τυχόν επιπλέον ποσά σε ορισμένους λογαριασμούς συνταξιούχων αφορούν την πίστωση του επιδόματος Power Pass 2 (επιδότηση για την ενέργεια) που κατεβλήθη σε ορισμένους δικαιούχους σήμερα και δεν προέρχονται από κάποια αύξηση στη σύνταξη.

Άλλωστε, όσοι είδατε επιπλέον ποσά, αν ελέγξετε αναλυτικά το λογαριασμό σας, θα δείτε ότι αναφέρεται ως ξεχωριστή πίστωση από αυτήν της σύνταξης.